Õppetöö

Ained, mille andmises LH keskus osaleb:

SHHI.01.028 Õpetamine ja refleksioon 10 EAP 
SHHI.01.027 Õppe kavandamine 6 EAP 
LOLO.00.073 Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja põhipraktika 11 EAP
LOLO.00.072 Loodusteaduste pidev praktika 3 EAP 
SHHI.01.068 Pedagoogiline praktikum I 2 EAP 
LOLH.00.002 Pedagoogiline praktikum II 2 EAP
LOLO.00.074 Loodusteaduste didaktika I 2 EAP 
LOLO.00.075 Loodusteaduste didaktika II 2 EAP 
LOLO.00.060 Bioloogia didaktika 4 EAP 
LOLO.00.071 Praktilised tööd ja IKT rakendamine koolibioloogias 4 EAP 
LOLO.00.049 Geograafia didaktika 4 EAP 
LOLO.00.070 Praktilised tööd ja IKT rakendamine kooligeograafias 4 EAP 
LOLO.00.076 Koolibioloogia I 4 EAP 
LOLO.00.077 Koolibioloogia II 4 EAP 
LOLO.00.078 Rakendusbioloogia õpetajatele 3 EAP 
LOLO.00.059 Magistritöö loodusteaduslikus hariduses 15 EAP 
LOLO.00.058 Magistritöö loodusteaduslikus hariduses 30 EAP