Doktorandid

Ana Valdmann – loodusteadusliku hariduse doktorant ja nooremteadur.

Ana Valdmann on Tartu Ülikoolis loodusteadusliku hariduse doktorant ja töötab nooremteadurina. Tema uurimistöö temaatika seostub loodusteaduste õpetajate professionaalse arengu uurimisega. Tal on pikk loodusteaduste õpetamise kogemus nii põhikooli kui gümnaasiumi astmel, olles õpetanud nii bioloogiat kui keemiat. Ta on Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu juhatuse liige ja Õpetajate Koostöökoja juhatuse liige. Erialaselt on ta end täiendanud Austraalias Melbournis Monashi Ülikoolis. Ana Valdmanni doktoritöö juhendajateks on prof. Jack Holbrook ja prof. Miia Rannikmäe.

ETIS: https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/4a0ea5f6-1de6-4e9d-9182-8206d...

Kontakt: ana.valdmann@ut.ee

Toomas Vaino – doktorant

Toomas Vaino töötab füüsikaõpetajana Tartu Annelinna Gümnaasiumis ja on Tartu Ülikoolis loodusteadusliku hariduse doktorant. Tema uurimistöö teema seostub õpilaste tehnoloogiaalaste karjäärivalikute ning neid mõjutavate tegurite uurimisega. Ta on Eesti Füüsika Seltsi liige. Toomas Vaino doktoritöö juhendajaks on prof. Miia Rannikmäe ja Katrin Vaino. 

ETIS: https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/1c270508-2d43-444d-a572-3d75f...

Kontakt: toomas.vaino@ut.ee

Inga Ploomipuu – haridusteaduste doktorant 

Inga Ploomipuu on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse doktorant, kelle peamiseks uurimissuunaks on loodusteaduslik kirjaoskus. Doktoritöö eesmärgiks on võrrelda gümnaasiumilõpetajate loodusteadusliku kirjaoskuse taset tervishoiu valdkonnas õppimist alustavate tudengite loodusteadusliku kirjaoskuse tasemega ning sellele tuginedes töötada välja interdistsiplinaarse iseloomuga valikkursus, mis toetab 21. sajandi vajadustele vastavat tervishoiutöötajate õpetamist. Ta on alates 2002. aastast olnud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, õpetades peamiselt tervisekaitse spetsialiste ning bioanalüütikuid keemia ja keskkonnatervisega seonduvatel teemadel. Külalisõppejõuna on ta õpetanud ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning lektorina Tööinspektsiooni töökeskkonnaspetsialistide koolitustel. Tema doktoritöö juhendajateks on prof. Jack Holbrook ja prof. Miia Rannikmäe.

ETIS: https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/a8152460-3484-4876-8d53-78231...

Kontakt: inga.ploomipuu@ut.ee

Tormi Kotkas - haridusteaduste doktorant, loodusteadusliku hariduse nooremteadur

Tormi Kotkas on Tartu Ülikoolis loodusteadusliku hariduse keskuse doktorant ning nooremteadur. Tormi Kotkas uurib õpilaste loodusteaduste-alast karjääriteadlikkust ja selle kujundamise võimalusi põhikooli III astmel.  Tormi omab bioloogia õpetamise kogemust põhikooli astmel ning LTT-valdkonna huviringi juhendamise kogemust Tartu Loodusmajas. Erialaselt on ta end täiendanud Austraalias Perthis, Curtini Ülikoolis. Tema doktoritöö juhendajad on prof. Miia Rannikmäe ja prof. Jack Holbrooki 

ETIS: https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/3f5f7716-fcee-42d5-be8b-72729...

Kontakt: tormi.kotkas@ut.ee

David Cerulli

David Cerulli – haridusteaduste doktorant.

David is PhD student. He has been a teacher or a student for his entire life.  He has previously studied in Sydney and New York and taught in South Korea and United States. His background is in Geography and Education. He presently researches science education, focusing on natural hazard responses and 21st century skills.  His research topic is 'Cross-cultural research on students' understandings of nature of science and technology in the context of natural hazards and disasters and its implication to society. His supervisors are prof. Jack Holbrook and prof. Ülo Mander.

doktorant Merlin Saulep

Merlin Pastak – haridusteaduste doktorant 

Tema doktoritöö teemaks on "Mudel LTT õppeainete relevantsuse suurendamiseks digitaalse kirjaoskuse kujundamisele suunatud tingimustes".Tema doktoritöö juhendajateks on prof. Miia Rannikmäe ja Terje Hõim.

ETIS: https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/56423c27-c56c-4fb2-9c04-30597...

Jaana Mihailišina- haridusteaduste doktorant

Jaana Mihailišina on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse doktorant, kelle uurimisvaldkond seostub disainipõhise õppe rakendamise uurimisega põhikooli III astme loodusainete tundides. Jaana Mihailišinal on pika-aegne füüsika ja robootika tundide õpetamise kogemus nii põhikooli kui gümnaasiumi astmel Otepää Gümnaasiumis. Jaana Mihailišina doktoritöö juhendajaks on Katrin Vaino.

Kontakt: jaana.mihailisina@ut.ee

Helen Semilarski- haridusteaduste doktorant
Helin Semilarski- haridusteaduste doktorant
Uko Viisut- haridusteaduste doktorant
Tapashi Binte Mahmud Chowdhury is pursueing her doctoral studies at University of Tartu under the supervision of Professor Miia Rannikmäe and Professor Jack Holbrook.
She has accomplished her bachelors and masters in Education from University of Dhaka and completed her previous study in null curriculum and socio-scientific issues in the context of Bangladesh.
Currently she is conducting further studies in socio-scientific issues in a wider educational context.
Contact: tapashib@ut.ee
Maksim Zinakov – loodusteadusliku hariduse doktorant