Doktorandid

Arne Rannikmäe

Töötab Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris dotsendina. Ta on töötanud füüsika ja keemia õpetajana ning hilisemates õpingutes spetsialiseerunud teadusfilosoofia erialal. Ta on korraldanud Soome õpilaste filosoofia suvekoole Eestis ja osalenud gümnaasiumi filosoofia ainekava väljatöötamisel. Teadustöö valdkonnaks on õpilaste ja õpetajate arusaamade uurimine teaduse olemusest, sellel teemal on lõpetamisel doktoritöö.

arne.rannikmae@ut.ee

 

 

doktorant Ana Valdmann

Ana Valdmann – loodusteadusliku hariduse doktorant ja nooremteadur (0,1 k).

On Tartu Ülikoolis loodusteadusliku hariduses doktorant ja töötab nooremteadurina. Tema uurimistöö temaatika seostub loodusteaduste õpetajate professionaalse arengu uurimisega. Ta on Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu juhatuse liige ja Õpetajate Koostöökoja juhatuse liige. Erialaselt on ta end täiendanud Austraalias Melbournis Monashi Ülikoolis.

valdmann@ut.ee

Kerti Ait

Kerti Ait – doktorant

On Tartu Ülikoolis loodusteadusliku hariduse doktorant, kes omab ka aastate pikkust pedagoogi kogemust loodusteaduste õpetajana erinevatel kooliastmetel. Tema teadustöö seostub 21. sajandil väärtustatud oskuste olemasolu ja arendamise uurimisega gümnaasiumi astmes, et vähendada lõhet koolis kujundatavate loodusteaduslike pädevuste ja 21. sajandil ühiskonnas väärtustatud oskuste vahel.

Toomas Vaino – doktorant

Töötab füüsikaõpetajana Tartu Annelinna Gümnaasiumis ja on Tartu Ülikoolis loodusteadusliku hariduse doktorant. Tema uurimistöö teema seostub õpilaste tehnoloogiaalaste karjäärivalikute ning neid mõjutavate tegurite uurimisega. Ta on Eesti Füüsika Seltsi liige.

Aveliis Post – doktorant

Maksim Zinakov – doktorant

Heli-Anneli Villako - doktorant

Erkki Tempel – doktorant

Maria Isabel Runnel - doktorant

Inga Ploomipuu – doktorant

Inga Ploomipuu on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse doktorant, kelle peamiseks uurimissuunaks on loodusteaduslik kirjaoskus. Doktoritöö eesmärgiks on võrrelda gümnaasiumilõpetajate loodusteadusliku kirjaoskuse taset tervishoiu valdkonnas õppimist alustavate tudengite loodusteadusliku kirjaoskuse tasemega ning sellele tuginedes töötada välja interdistsiplinaarse iseloomuga valikkursus, mis toetab 21. sajandi vajadustele vastavat tervishoiutöötajate õpetamist. Ta on alates 2002. aastast olnud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud õpetades peamiselt tervisekaitse spetsialiste ning bioanalüütikuid keemia ja keskkonnatervisega seonduvatel teemadel. Külalisõppejõuna on ta õpetanud ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning lektorina Tööinspektsiooni töökeskkonnaspetsialistide koolitustel.

Tormi Kotkas

Tormi Kotkas - doktorant

On Tartu Ülikoolis loodusteadusliku hariduse keskuse doktorant. Tema uurimisvaldkond seostub karjääriks vajalike otsuste arendamise võimaluste uurimisega loodusteaduslikes ainetes. Erialaselt on ta end täiendanud Austraalias Perthis, Curtini Ülikoolis.

David Cerulli

David Cerulli – doktorant

David is PhD student. He has been a teacher or a student for his entire life.  He has previously studied in Sydney and New York and taught in South Korea and United States.   His background is in Geography and Education. He presently researches science education, focusing on natural hazard responses and 21st century skills.  His research topic is 'Cross-cultural research on students' understandings of nature of science and technology in the context of natural hazards and disasters and its implication to society'.  

Merlin Saulep – doktorant

doktorant Merlin Saulep