Tudengielu

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekavaga (2016/2017) saab tutvuda siin

Eesti koolides on puudus noortest ja aktiivsetest loodusainete õpetajatest. Kui Sa tunned, et Sind huvitavad loodusained ja sooviksid tulevikus töötada hariduse valdkonnas, siis tule õppima gümnaasiumi loodusteaduste õpetajaks!

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval on võimalik õppida bioloogia-, geograafia-, keemia- ja füüsikaõpetajaks.

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning sooritatud peab olema 48 EAP mahus õppekavasse kuuluva eriala õppeaineid. Ainete sobivuse üle otsustab VÕTA komisjon.

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:

  • Bioloogiaõpetaja erialal
  • Füüsikaõpetaja erialal
  • Geograafiaõpetaja erialal
  •  Keemiaõpetaja erialal

VASTUVÕTT
Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.
Õppekohtade arv päevases õppes: 10
Õppekohtade arv avatud ülikooli õppes: 15

eelmise õppeastme keskmine hinne 50% ja erialakatse 50%

Erialakatse toimub 5. juuli 2016 kl 10.15 Vanemuise 46-108, Tartu

Pikemalt vastuvõtutingimustest siin

Kontakt

TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond
programmijuht Moonika Teppo
Vanemuise 46-227, Tartu
tel: 737 5082, 5661 6037
moonika.teppo@ut.ee