Uudised

Algavad koolitused 2016/2017 õppeaastal

LTOM.TK.001 Kaasav õpetamine loodusainetes kasutades erinevaid õpikeskkondi.

Rohkem informatsiooni siit

Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- või füüsikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist!

© Laura Strickland/MyCuteGraphics.com

Head loodusteaduste tegevõpetajad! See teade on just teile, kes te soovite oma õpetamise koormust suurendada, andes lisaks oma praegus(t)ele aine(te)le lisaks mõnd muud loodusteaduslikku ainet põhikooli tasemel.

Vastuvõtu tingimused: pedagoogiline kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ning töötamine õpetajana üldharidus- või kutsekoolis. Täienduskoolituse formaat ja pikkus: õpe toimub kahepäevaste sessioonidena enamasti üks kord kuus kahe aasta jooksul.

Täiendkoolituse sisu: valdkonnadidaktika moodul (11 EAP), ainedidaktika ja praktika moodul (4 EAP) ning aineõppe moodul (15 EAP).

Õppekeskkond: õpperuumide olukord ja tehnikaga varustatus on hea või väga hea. Õppeklassid on sisustatud erinevate projektide toetusel kaasaegsete digitaalsete katsevahenditega (Vernier LabQuest andmekogujad ja nende ühilduvad andurid, koolimikroskoobid ja –binokulaarid). Kaasaegseid võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks pakuvad 2016.a alguses taasavatud TÜ loodusmuuseum, Chemicum ja Physicum ning kaasaegse tehnikaga varustatud TÜ haridusuuringute keskuse õppeklassid.

Tulemus: koolituse läbinu omab õigust õpetada senistele õpetatavatele ainetele lisaks põhikoolis ühte loodusteaduslikku õppeainet (bioloogia, geograafia, keemia või füüsika). Registreerida saab Tartu Ülikooli kodulehel valides ikooni Täiendusõpe ja Haridusteadused või siit.