Välismaal õppimine

Alates õppeaastast 2020/2021 on Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekavas välisõpingute moodul, mis võimaldab õppida vahetusüliõpilasena välismaa kõrgkoolis.

Välisõpingute eesmärk

Välisõpingute eesmärk on toetada gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja valdkonna ja eriala õpingutega seotud pädevuste arendamist rahvusvahelises keskkonnas laiendades silmaringi ja andes täiendavate kogemustega eelise tööjõuturul. Välisõpingute maht on vähemalt 15 EAP semestris ja õppeained valitakse kokkuleppel programmijuhiga ja/või juhendajaga kooskõlastades tulemuse programmijuhiga. 15 EAP on ka eeldus välisõpingutele järgneva pikendussemestri saamiseks. Välisõpingud ei ole kohustuslikud, ent mooduli läbimisel väheneb õppekavas alus- ja erialamooduli, valdkonna- ja didaktika ja/või vabaainete maht vastavalt õpingute plaanile välismaal.

Välisõpingute sisu

Välismaal õpingute raames võib teha aineid alusmoodulist, valdkonna- ja ainedidaktikamoodulist, erialamoodulist, sooritada praktikat või võtta vabaaineid kokku vähemalt 15 EAP mahus semestris.

Välisõpingute aeg

Välisõpinguteks sobib kõige paremini teine või kolmas semester. See annab võimaluse kandideerida väliskõrgkoolidesse esimesel või teisel semestril vastavalt õppija soovile. Viimasel semestril õppima minnes võib juhtud, et väliskõrgkoolist ei laeku õpitulemused õigeaegselt arvestades siinset ülikooli lõpetamise aega.

Välisõpingute planeerimine

Välisõpingute planeerimist on mõistlik alustada esimesel semestril ja kooskõlastada oma soov juhendaja ja programmijuhiga eesmärgiga valida õppijale sobivaim lahendus välismaal ja planeerida edasised õpingud Tartu Ülikoolis. Alates 2019/2020 õppeaastast on lubatud välismaal õppida ka akadeemilise puhkuse ajal.

Välisõpingud ja õppeaeg Tartu Ülikoolis

Õppeaega saab pikendada kui välismaal õpitakse semestri jooksul miinimummahus õppeaineid ja välisõpingutele eelneval semestril/semestritel on õppekava läbitud vähem kui 75% semestri õppemahust. Üldjoontes sõltub see õppekava läbimise mahust TÜ-s ja välismaal.

Välisõpingute sihtkohad

Parimad sihtkohad välisõpingute täitmiseks on Erasmus+ partnerkõrgkoolid. Sooviga keskenduda alusmooduli täitmisele välismaal sobivad hästi partnerkõrgkoolid Soomes: University of Helsinki, University of Jyväskylä, University of Turku, University of Tampere. Soovides valida mõnda teist Erasmus+ partnerkõrgkooli peab tudeng arvestama, et eelnev eeltöö mujal ülikoolides pakutavate ainete osas tuleb üliõpilasel endal teha.

Välisõpingute rahastus Erasmus+ õppimine partnerülikoolis Euroopas 3-12 kuud (saad kandideerida alates 2. kursusest, stipendium 470 kuni 520 euri kuus pluss sõiduraha).

Erasmus+ ülemaailmne õpiränne 3-12 kuud, stipendium 700 euri kuus pluss sõiduraha.

Välispraktika stipendium (2-6 kuud), stipendium 700 eurot kuus, pluss sõiduraha. Praktikakoht tuleb endal leida! Seda stipendiumit saab taotleda ka äsjalõpetanud üliõpilane kuni 4 kuuks.

ISEP programm (International Student Exchange Programs) - 320 ülikooli üle maailma, tagatakse tasuta õpe, majutus ühiselamus ning toitlustus, kuid mitte sõiduraha.

Suvekoolid

Toetust on võimalik taotleda ka teiste stipendiumiprogrammide kaudu. Loe lähemalt

TÜ vahetusüliõpilasele on partnerülikoolis tagatud tasuta õpe (st õppemaksu ei küsita). Paljudel juhtudel pakutakse ka tasuta majutust ülikooli ühiselamus ning igakuist stipendiumi või tasuta toitlustamist.

Täiendav info välisõpingute kohta

Välisõpingute kohta saad lähemalt lugeda siit https://www.ut.ee/et/oppimine/valismaa ja siit https://www.ut.ee/et/oppimine/valismaa/oppekorraldus/oppeleping.