Skip to main content

HighFly projekt

Projekti High-Fliers eesmärk on panustada aktiivselt koolide, kõrgkoolide ning teadust edendavate organisatsioonide STEM (või S&T, Education ehk teaduse ja tehnoloogia, hariduse) töötajate (eriti STEM õpetajate) ettevalmistusse, kuivõrd kõigis projekti partnerriikides (Eesti, Soome, Portugal, Horvaatia) ja laiemalt Euroopas on neist üha enam puudus. STEM projekti kontekstis tähendab suunitletust keemia, füüsika, bioloogia ja geograafiaga seotud erialadele ning mainitud valdkonna ekspertidele; samas moel, mis võimaldab hiljem projekti sisutegevusi ja väljundeid kohandada matemaatika suunale (väljaspool projekti ajaraami). Projekt hõlmab 5-moodulilise High-Fliers programmi väljatöötamist ja teaduspõhist evalveerimist tulevastele STEM haridusspetsialistidele ning selle piloteerimist 200 STEM valdkonna erinevate sihtgruppide (üliõpilased; õpetajad ja teadust edendavate asutuste töötajad; kõrgkoolide töötajad) esindajatega Eestis, Soomes, Portugalis ja Horvaatias. Paralleelselt koostatakse High-Fliers programmi käsiraamat ning korraldatakse seminar-töötubasid kohalikele sidus- ja huvirühmadele, samuti lõpukonverents. Eelnevat täiendavad partnerite iga-aastased konverentsikülastused-ettekanded ja moodulite õppeseminarid. Nii käsiraamatu, erinevate seminaride kui konverentside eesmärgiks on sihtgruppide laiem kaasamine, avalikkuse teavitamine ja populaarteaduslik kommunikatsioon – High-Fliers teadmuse levitamine.

Projekti periood: 01.12.2020−31.08.2023

#teadus
Pilt Tartu Ülikooli Physicumi fuajeest_Foto autor Andero Kalju

Tartu Ülikool asub suurendama kliimateadlikkust

Jaga
14.06.2022
#õpetamine #teadus
Stuudio

Reaalteaduste doktorantide konverents „The Art of Giving a Popular Science Talk“ toimub 19.-20. mail 2022

Jaga
01.04.2022
Jaga
14.10.2021