Autor:
Andres Tennus

Maarjavälja karjääripäev 2024

21. veebruaril 2024 toimub järjekordne Maarjavälja karjääripäev, kuhu on oodatud kõik Maarjavälja instituutide üliõpilased, molekulaar- ja rakubioloogia ning ökoloogia ja maateaduste instituudi tudengid.

Tule ja leia endale juba täna tuleviku töökoht!

Karjääripäeva eesmärk on tuua kokku töö- ja praktikapakkujad ning üliõpilased, kes saavad infot tulevaste tööandjate pakutavate võimaluste kohta. Vahetatakse kontaktandmeid ja sõlmitakse kokkuleppeid tulevikuks. Ettevõtjate jaoks on oluline Tartu Ülikoolist saadav kvaliteetne haridus. Tööpakkujate hinnangul ei ole peamine isegi õpitav eriala, vaid lõpetajate hea alusharidus, õppimisvõime, sotsiaalsed oskused, avatus ja lahtine pea kohanemaks tänapäevaste töökohtadega.

Päevakava:

12.30 Avamine, lühike tervitus dekaanilt
12.35-16.00 Tutvumine ettevõtete ettevõtetega
14.00 Karjääripäeva mäng
16.00 Karjääripäeva lõppsõnad

Maarjavälja karjääripäeval osalevad järgmised ettevõtted: Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus, Solis BioDyne, Icosagen, Keskkonnaagentuur, Viru Keemia Grupp, Maa-amet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti Geoloogiateenistus, Inseneribüroo Steiger, H2Electro, Skeleton+, SYNLAB, Metrosert, KappaZeta, Pfizer, TÜ Kliinikumi Ühendlabor ja Geneetika- ja personaalmeditsiini kliiniku laboriosakond, Ravimiamet, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Karl Storz Video Endoscopy Estonia, Apotheks, Tamro Baltics, Euroapteek, Nova Natura OÜ, Hedgehog, Artec Design, GPV, Maaelu Teadmuskeskus, PTA,  Südameapteek, Terviseamet, Eestimaa Looduse Fond, Tartu observatoorium ja tudengisatelliidi projekt.

Aega karjääripäeva alguseni

Osalevad ettevõtted

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus

Image
Labris

 

FB, LinkedIn 

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus. Keskus asub Tartus ja selle koosseisu kuuluvad piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas ja Saaremaal.

LABRIS pakub laialdast valikut laboriteenuseid toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise valdkondades  ennekõike enesekontrolli nõuete täitmiseks ning loomade tervise tagamiseks.

Solis Biodyne OÜ

Image
Solis BioDyne

EST
Solis BioDyne on arendanud ja tootnud biotehnoloogilisi reagente ülikoolilinnas Tartus alates 1995. aastast, tõustes üheks juhtivaks reagentide tootjaks Euroopas. Kõrged kvaliteedistandardid on muutnud Solis BioDyne-i usaldusväärseks kaubamärgiks kogu maailmas. Nende poolt toodetud DNA polümeraasid, PCR-segud, qPCR-segud ja cDNA sünteesi reagendid on kasutusel nii Eestis kui ka Eestist väljaspool, nii tippteadusasutustes kui ka biotehnoloogiaettevõtetes – koostööprojektid ulatuvad OEM- tootmisest kuni teadusuuringuteni.

ENG
Solis BioDyne has been developing and producing life science reagents since 1995, having become one of the leading reagent suppliers in Europe today. High standards for production and service have made Solis BioDyne a trusted trademark worldwide. Their DNA polymerases, PCR Master Mixes, qPCR Mixes and reverse transcription reagents are used by a quickly growing number of customers across the globe, including top research institutes and biotech-companies. Solis BioDyne has partners in both private and state sectors, with cooperation projects ranging from OEM production to scientific research.

Tutvu ettevõttega

Icosagen AS

Image
icosagen logo

EST
Icosagen on kiiresti arenev Eesti juhtiv biotehnoloogiakontsern, mis omab pikaaegset kogemust nii akadeemilistes ringkondades, farmaatsias ja ka biotehnoloogia tööstuses üle maailma, pakkudes teenuseid ja kataloogitooteid. Icosagen on biofarmaatsia- ja biotehnoloogiatööstuse ravimiarendusele  suunatud lepinguliste teenuste pakkuja, kohandudes kiirelt turu vajaduste ja hetke trendidega, lähtudes alati oma klientide vajadustest. Icosagen arendab ja täiustab pidevalt oma tooteid, tehnoloogiaid ja teenuseid, et pakkuda innovatiivseid lahendusi ja parimat tulemust. Praegu ehitab Icosagen Eestisse ainulaadset GMP ravimitehast. Icosagenis on üle 170 pühendunud ja professionaalse meeskonnaliikme, tänu kellele tuntakse Icosageni kui kiiret, tehnoloogiliselt taiplikku ja teaduslikult kogenud ettevõtet. Meie kreedo on kvaliteet.
 
ENG
Icosagen is a leading biotechnology group in Estonia having provided custom-tailored services as well as catalogue products for global customers in academia, pharma and biotech industry for several years. The company is a research-driven contract research provider for biopharmaceutical and biotechnology industries that deftly adapts to market forces and current trends, and is always guided by the needs of its customers. Icosagen continuously develops and improves its products, technologies and services to provide additional innovation and benefit to the customers. Icosagen is currently building a GMP protein production facility in Estonia. Icosagen has over 170 skilled and committed professional team members that have contributed to company image of being quick, scientifically knowledgeable and technically savvy. Our credo is quality.

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur

Image
Keskkonnaagentuur

Oleme tervikliku ja ühiskonnas nõutud keskkonna-, ilma- ja kliimateenuse pakkuja, objektiivse keskkonnainfo esmaallikas.

Suuname parima ekspertteadmise jõul ja usaldusväärseimate andmete toel Eesti ühiskonda kestlikule arengule. Korraldame keskkonnaseiret, jagame keskkonnaandmeid ja analüüsime keskkonnas toimuvaid muutusi eesmärgiga tagada Eesti elanikele õigeaegne ja usaldusväärne keskkonnateave, prognoosid ja ohtlike ilmastikunähtuste hoiatused. Keskkonnaagentuuri terviklik vaade keskkonnale loob eeldused teadmistepõhisteks otsusteks poliitika kujundamises, ettevõtluses ja elanike igapäevaelus – selleks, et säilitada turvaline, puhas ja mitmekesine elukeskkond ning ühiskonna kestlik areng Eestis.​

Koduleht

Viru Keemia Grupp (toetaja)

Image
Viru Keemia Grupp logo

Viru Keemia Grupp on Eesti oma suurtööstus, mis tegeleb kogu põlevkivi töötlemise ahelas kaevandamisest suure puhtusastmega peenkemikaalide tootmiseni. Kuigi meie peamine kirg kuulub praegu põlevkivi väärindamisele ning õli tootmisele, oleme aktiivselt arendamas ka muid arengusuundi. Arendame korraga mitut rohelist suurprojekti: kohapeal paberipuitu väärindav ning peaaegu 1 TWh taastuvenergiat tootev biotoodete tootmiskompleks, viiendiku Eesti plastijäätmeid ringlusesse suunav plastitehas ning tuule- ja päikesepargid. VKG-s toetatakse kõige julgemaid ideid ning viiakse ellu suuri projekte! 

 

Maa-amet

Image
Maaameti logo

Maa-amet osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta kogutava infoga ning tagab riiklike ruumiandmete ajakohasuse, kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.

Maa-ameti rahvusvahelise tegevuse eesmärgiks on tugevdada koostööd teiste riikidega geomaatika ja maade administreerimise valdkondades, et lihtsustada Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri loomist; panustada üleeuroopalistesse kaarditoodetesse ja teenustesse; osaleda aktiivselt nende valdkondade spetsialistide võimekuse tõstmises ning teadmiste ja parimate praktikate vahetamises.

Maa-amet on usaldusväärne koostööpartner ning esindab Eestit mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu näiteks EuroGeographics, EL katastrite alaline komitee (PCC), EuroSDR ja ÜRO globaalse ruumiandmete haldamise ekspertide komitee Euroopa alamkomitee UN-GGIM:Europe.

Koduleht

PRIA

Image
Pria logo

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on avaliku sektori asutus, mille ülesandeks on erinevate Euroopa Liidu ja Eesti maaelu toetuste maksmine ja põllumajandusega seotud riiklike registrite ning muude andmekogude pidamine. Soovime olla senisest veel kasulikum partner maaelu arendamisel, milleks kujundame ennast digi- ja rohepööret toetava maaelu alase info kogujaks ja teenuste pakkujaks.

Pakume tööd väga erinevatele ametipositsioonidele nt andmeanalüütikutele, IT-spetsialistidele, süsteemianalüütikutele, projektijuhtidele, juristidele, raamatupidajatele, menetlusekspertidele, järelevalvespetsialistidele, audiitoritele, personaliarenduse- ja kommunikatsiooniekspertidele, riskihindajatele ja –juhtidele, teenusdisaineritele, brändijuhtidele jne.

Koduleht

Eesti Geoloogiateenistus

Image
Eesti Geoloogiateenistus logo

 

Eesti Geoloogiateenistus alustas tegevust 2018. jaanuaris Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas. Loomine lähtus 2017. aasta Riigikogu strateegiadokumendist „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“. 

Teenistuse peamised tegevusalad on:

·       geoloogiline kaardistamine,
·
       teadus- ja arendustegevus,
·
       geoloogilised alus- ja rakendusuuringud,
·
       geoloogilise teabe säilitamine ja kättesaadavuse tagamine,
·
       riigiasutuste nõustamine,
·
       avalikkuse maapõuealane teavitamine.

Steiger

Image
Steiger logo

OÜ Inseneribüroo STEIGER on 2004. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev sõltumatu mäekonsultatsiooni firma, kus töötab üle 50 kõrgharidusega spetsialisti. Firma nimi tuleneb vanast mäendusterminist „Steiger“, mis tähendab kaevanduse töödejuhatajat, kümnikku (inglise k. foreman, overman). Sõna pärineb saksakeelsest tüvest (“steigen” – tõusma, aga ka valguse kätte tulema) ja võeti kasutusele juba keskajal. Steigeri ülesanne oli vastutada selle eest, et mehed, kes hommikul kaevandusse laskusid, kõik ka õhtul välja tulid. “Steiger” kui ametinimetus oli ka Eestis esimese iseseisvuse ajal kasutusel. Steigeri esialgsest tähendusest tuleneb ka büroo visioon ja eesmärk, mis kaasajal on muidugi palju laiem kui ainult tööohutus. Hõlmates mäetööstuse keskkonna ja sotsiaalse mõju ning majanduse aspekte, on meie eesmärk oma olemuselt siiski sama – pakkuda maapõuega seotud küsimustest parimaid ja võimalikult ohutuid lahendusi, et luua sild loodusvarade tarbimisest saadavate hüvede ja keskkonna vahel.

H2ELECTRO

Image
H2Electro logo

 

H2Electro OÜ arendab järgmise põlvkonna elektrolüüserit rohelise vesiniku tootmiseks. Me arendame vastupidavat elektrolüüseri üksikelementi, millel on kõrge efektiivsus.

H2Electro eesmärgiks on anda võimalus laialt kasutusele võtta taastuvad energiaallikad (tuul, päike), vähendades nii kasvuhoonegaaside emissiooni ja õhu reostust.

Loe täpsemalt

SYNLAB

Image
Synlab logo

SYNLAB on Eesti suurim meditsiinilabor, mille ajalugu ulatub aastasse 1995. Meie eesmärk on pakkuda pere- ja eriarstidele ning haiglatele kvaliteetset ja laia valikut laboriteenuseid. Terviseteadlikel eraklientidel ning ettevõtetel on võimalik meie juures teha erinevaid tervisekontrolli pakette, analüüse ja laboriarsti konsultatsioone. Seda ikka selleks, et võimalikud kõrvalekalded varakult avastada ning terviseprobleeme ennetada. Sest Sina juhid oma tervist!“

Tutvu ettevõttega

 

Metrosert AS

Image
Metrosert logo

AS Metrosert on suurim mõõteseadmete kalibreerimis- ja taatlemiseteenuse pakkuja Baltikumis ja täidab Eesti metroloogia keskasutuse funktsioone. Eesti metroloogia keskasutusena on Metrosert ettevõtetele partneriks paljudes mõõtevaldkonda puudutavates küsimustes. Pakume ettevõtetele ja asutustele konsultatsiooni mõõtmissüsteemide täpsemaks või asjakohasemaks muutmiseks ning oleme valmis ellu viima mõõtmisvaldkonda puudutavaid suuremahulisemaid teadus- ja arendusprojekte.

Facebook

Youtube

Linkedin

KappaZeta

Image
KappaZeta

KappaZeta on teaduspõhine radarkaugseire ettevõte, mille eesmärgiks on teha sateliitandmete potentsiaal kõigile kättesaadavaks. Peamiseks fookuseks on radarkaugseirel ja süvaõppe tehnoloogial tuginevate teenuste pakkumine nii avalikule- kui erasektorile, kuid oleme hiljuti alustanud ka uue satellidimissiooni arendusega. Meie peamised koostööpartnerid on põllumajanduse makseagentuurid ja Euroopa Kosmoseagentuur.

Veebileht

LinkedIn

Facebook

Pfizer

Image
Pfizer logo

Pfizeri eesmärk on saavutada läbimurdeid, mis muudavad patsientide elu. Me teeme iga päev uuendusi, et luua tervemat maailma.

Meie eesmärgiks on tagada, et patsiendid jäävad kõigi meie tegemiste keskmesse. Me täidame oma eesmärki, tehes kõrgetasemelist teadustööd; olles partneriks teistele tervishoiusüsteemi osapooltele, et parandada juurdepääsu meie ravimitele; kasutades digitaaltehnoloogiat ravimite avastamiseks ja arendamiseks ning patsientide tervisetulemite parandamiseks; ja avades ning juhtides diskussiooni innovatsiooni ja patsiente toetavate otsuste poole.

Kõik meie otsused on tehtud patsiente silmas pidades ja toetades keskkonda, kus läbimurded saavad sündida.

Et Pfizeri eesmärki täiel määral täita, järgime nelja lihtsat, kuid tugevat väärtust, mis on aluseks meie organisatsioonile ja meie kultuurile – courage (julgus), excellence (meisterlikkus), equity (võrdsus), and joy (rõõm).

TÜ Kliinikumi Ühendlabor ja Geneetika- ja personaalmeditsiini kliiniku laboriosakond

Image
TÜ Lkiinikumi logo

Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlabor on suurima analüüside valikuga haiglalabor Eestis. Kuigi ühendlabori esmane eesmärk on oma haigla vajaduste katmine igapäevases ravitöös, pakub labor teenust nii perearstidele kui ka teistele haiglatele.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik on suurim ja juhtiv kliinilise geneetika keskus Eestis. Kliinik pakub kaasaegset diagnostika ja geneetilise ekspertiisi teenust kasvajate, pärilike ja muude geneetiliste haiguste diagnoosimiseks. Lisaks diagnostikale pakutakse ka laia valikut geneetika-alaseid koolitusi ja haridust kõigile tasanditele, et toetada teadlikkust geneetikast ja selle rakendustest meditsiinis.

Ülikoolihaigla diagnostikaüksustena peegeldub arstiteaduse kiire areng meie mõlema kiires arengus. Käime kaasas analüüsimeetodite pideva uuenemisega, mis toob laborisse järjest täpsemaid ja keerukamaid diagnostikaseadmeid. Seetõttu ei piirdu meie meeskond ainult bioanalüütikute ja laboriarstidega, vaid vajame ka bioloogide, geenitehnoloogide ja teiste loodusteadlaste teadmisi.

 

Ravimiamet

Image
Ravimiameti logo

Ravimiameti ülesanne on kaitsta Eesti rahva ja loomade tervist. Meie peamine töö on teadusandmete hindamine, et otsustada, kas ravim kasutusse lubada, ega selle ohuprofiil muutunud ei ole, kas ravimiuuringut tohib Eestis läbi viia või mitte jpm. Samuti analüüsime ravimite kasutamist Eestis ja juhime tähelepanu, kus meie arvates saaks paremini. Teeme järelevalvet ravimikäitlejate, verekeskuste, rakkude, kudede, elundite ja lähteainete käitlejate üle, et tagada ravimite ja inimpäritolu materjali kõrge kvaliteet kasutamisel. Ravimiamet kuulub Sotsiaalministeeriumi haldusalasse.

Aga, et millest kõik meie tööalane maailm alguse saab? Tasub üle vaadata see lühike klipp:

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus

Image
TFTAK logo

TFTAK on biotehnoloogia ja toiduinnovatsiooni ettevõte, kus töötab 100 #teamTFTAK liiget ja kellest paljud on tööle asunud just peale meie juures läbitud praktika või lõputöö kirjutamise perioodi.
Teeme koostööd väga paljude kohalike ja välisettevõtetega ning osaleme rahvusvahelistes projektides. Teadustegevust toetab meie maailmatasemel seadmepark, kuhu lisandub pidevalt uut tipptehnoloogiat.

Tule TFTAKi! Tule loo edukaid tulevikutooteid ja tehnoloogiaid siinsamas Eestis.

Tutvu ettevõttega

 

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Image
SEI logo

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) on osa rahvusvahelisest mõttekojast, mis panustab kestliku arengu edendamisse teadustöö, poliitikaanalüüside ja suutlikkuse arendamisega. SEI-l on keskused Stockholmis, Yorkis, Oxfordis, Tallinnas, USA-s, Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. SEI Tallinna töö keskmes on kestlike linnade ja kohanevate kogukondade, kliimasüsteemide ja energiapoliitika ning rohe-ja ringmajandusega seotud teemad. 

Rohkem infot: www.sei.org

Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ

Image
Karl Storz logo

Karl Storz on Euroopa suurim kõrgtehnoloogilise kirurgiainstrumentaariumi tootja, kelle firmamärk on esindatud kõikides maailmajagudes ning see on kujunenud omal alal kvaliteedi ja usaldusväärsuse sümboliks. Ettevõte on loodud 1945. aastal, peakorteriga Saksamaal.

Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ on 1994. aastal Eestis alguse saanud ettevõte, kus arendame ja toodame meditsiinis kasutatavaid paindendoskoope. Valmistame instrumente alates eelkoostamisest kuni lõppkoostamiseni ja erinevate tehnoloogiate abil. Meie kogemus endoskoopide tootmises ja pühendunud töötajad on põhjuseks, miks maailmanimega kontsern rakendab tehnoloogia uusimaid saavutusi seeriatootmises just Eesti tütarettevõttes.

Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ on Storz'i grupi kiiremini arenev üksus, täna on meil  300 töötajat.

Alates 2016. aastast töötame just meie ettevõttele disainitud töökeskkonnas Laagris, aadressil Pärnu mnt.556b.

Facebooki kanal

Apotheka

Image
Apotheka logo

Apotheka on armastatuim apteekide kett Eestis, koondades enda alla rohkem kui 160 apteeki Hiiumaast Narvani. Oleme ravimite jaeturul alates 1993. aastast ning tegutseme pühendunult selle nimel, et luua tervemat ja
rõõmsamat Eestit.

Hoolivus, professionaalsus ja innovatsioon on kolm põhiväärtust, mida
oleme järginud tervema Eesti loomise teekonnal. Järgnevates lõikudes seletame Sulle lähemalt, mida mõtleme.

Kasvatame ettevõttesiseselt turvalist töökeskkonda. Rõõmsad ja õnnelikud inimesed kiirgavad positiivsust ka klientidele. See omakorda loob
usaldusväärse ja laheda õhkkonna.

Ravimimaailm areneb väga kiiresti, seega peame väga oluliseks elukestva õppe korraldamist meie töötajatele. Muutuste ja kõige uuega kursis olles
saame pakkuda professionaalsemat teenust ja aidata inimestel teha paremaid tervist puudutavaid otsuseid.

Vaata lisa Apotheka kodulehelt.

Tamro Baltics

Image

Tamro Baltics on Baltimaade suurim ravimite hulgi- ja jaemüügiettevõte, millele kuulub BENU Apteekide kaubamärk. Terves Baltikumis on ligi 500 BENU apteeki, mis aitavad igapäevaselt inimestel terved püsida. Tamro Baltics kuulub PHOENIX gruppi, mis tegeleb ravimite müügi ja tarnega 29 Euroopa riigis.

Tamro on tegutsenud Eesti ravimiturul  30 aastat. Teenindame Eestimaa haiglaid ja apteeke, samuti teisi tervishoiuasutusi 8000 m² üldpinnaga kaasaegsest logistikakeskusest Tallinna piirilt Laagrist.

BENU Apteekides üle Eesti pakutakse ainulaadset BENU kaubamärgile väärilist kliendikogemust. Igas apteegis on loodud usaldusväärne keskkond, kus iga klient tunneb end oodatuna, turvaliselt ja heades kätes. BENU apteegid lähtuvad oma töös viiest põhiväärtusest, hinnates teeninduses pädevust, sõbralikkust, innovatiivsust ja pühendumust. Eestis kuuluvad BENU apteegid iseseisvatele proviisoritest omanikele. Kokku kannab Eestis BENU kaubamärki üle 140 apteegi.

Meie tugevuseks on usaldusväärsus ja keskendumine kvaliteedile ning eesmärgiks aidata inimestel olla tervemad ja elada paremat elu.
Soovime, et maailmas oleks rohkem terveid inimesi
- kui sina samuti, siis liitu meiega!

Euroapteek ja Baltfarma

Image
Euroapteek ja Baltfarma

Baltfarma OÜ on ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüüja. Tegutseme turul 2007 aasta kevadest. Kuulume Euroapotheca UAB gruppi koos Läti, Leedu ja Rootsi apteekide ja ravimite hulgimüüjatega.

Meie partneriteks on teised hulgimüüjad ja ravimitootjad nii Eestist kui väljaspool Eestit.

Meie suurimateks klientideks on Euroapteegi kaubamärgi all opereerivad apteegid.

Euroapteek on Baltikumi ja põhjamaade juhtiv apteegikett, millel on tugev apteekide ning e-apteekide võrgustik.​ Euroapteek on tugevalt esindatud Tallinnas, Tartus ja Ida-Virumaal. Euroapteek annab endast parima, et olla apteegiturul inimeste esimene valik tervise ja elukvaliteedi hoidmisel ja parandamisel.

Nova Natura OÜ

Image
NOVA logo

NOVA on erinevate bioteaduste valdkondade kogemustega toote-, rakendus- ja teenusespetsialistide meeskond. Oleme laborites ja tootmisprotsessis kasutatavate instrumentide ja tarvikute kohalik müügi- ja teeninduspartner Eestis, Lätis ja Leedus.

Väärtustame tugevalt meeskonnatööd ning usume, et ühtehoidva kollektiivi ja innovaatilise suhtumisega on võimalik väga kaugele jõuda. Esindame ülemaailmselt tuntud kvaliteetseid brände nagu Sartorius, Corning, PerkinElmer, Revvity jt, aidates laboritel jõuda eesmärkide saavutamiseks sobivaimate lahendusteni. 

LinkedIn 

Facebook

Veebileht

 

Hedgehog

Image
Hedgehog OÜ logo

Hedgehog is a design house that specializes in fast-cycle prototyping of electronics and software. We are based in Tartu, Estonia and work with clients from all over the world. We pride ourselves on our ability to quickly turn ideas into prototypes and products. We have a team of highly skilled engineers who are passionate about what they do. If you are looking for a company that can help you turn your ideas into reality, Hedgehog is the place for you.

Artec Design

Image
Artec logo

 

Artec Design is a multi-discipline product development company established in 1998 with a competence span covering wireless technologies, data security, networking interfaces and various CPU hardware platforms. Artec provides original electronics design and development as well as product casing modelling and prototyping according to customer specifications.

Tutvu ettevõttega

GPV

Image
GPV logo

Enics ja GPV ühendasid jõud 2022. aasta oktoobris. Oleme nüüd Euroopa suuruselt teine elektroonika tootmisteenuste (EMS) ettevõte. GPV-l on 19 tehast ja 11 kontorit kolmel kontinendil ning 7500 töötajat üle maailma. Meie kliendid on rahvusvahelised ettevõtted, mis aitavad muuta maailma – päästa elusid haiglates, transportida inimesi suurlinnades, rajada lifte uutesse kõrgustesse, tagada turvalisust lennunduses ja palju muud. Usume, et tulemusi loovad inimesed. Oleme pühendunud sellele, et GPV oleks suurepärane koht nii isiklikuks kui professionaalseks arenguks. Püüame ületada ootusi ja pakkuda tipptaset. Meie eesmärk on luua väärtust kõiges, mida teeme – nii klientidele kui ka üksteisele. 

Maaelu Teadmuskeskus

Image
Maaelu Teadmuskeskus

METKi eesmärgiks on läbi rakendusliku teadus- ja arendustegevuse suurendada Eesti põllumajanduse efektiivsust, konkurentsivõimet ja keskkonnasäästlikust ning aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.

METKi peamised tegevusvaldkonnad on:

  • põllumajanduse, maaelu ja maamajanduse valdkonna uuringud, seire, hindamine ja analüüsid, sealhulgas laboratoorsed analüüsid;
  • põllumajanduskultuuride sordiaretus ja põldkatsed;
  • põllumajandus- ja maaeluvaldkonna teadmussiirde-, nõuande- ja innovatsiooniteenused;
  • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks vajalikud tegevused.

PTA

Image
PTA logo

Tegutseme elujõulise Eesti heaks!

Hoiame silma peal toiduohutusel ning tasakaalus põllumajanduskeskkonnal.

Tartu observatoorium

Image
Tartu observatooriumi logo

 

Südameapteek

Image
Südameapteek

“Südameapteek on minu jaoks justkui suur pere, tore kollektiiv ja ühtsustunne. Meil on oma selge slogan – “Sinu tervis on meie südameasi”, mis kannab endas tugevat kindlat sõnumit. Meil on Pharma Akadeemia läbimõeldud ja hea tasemega sisekoolitused ja Südameapteegi inspiratsioonipäevad. Meil on e-proviisor, mis meid abistab ja kust leiame kiirelt vastuseid ja abi.” (kolleeg räägib)

Südamega apteek südamega apteekrile. Klientide tervis on meile südameasi. Oma apteekritele on Südameapteegi kaubamärgi all tegutseva frantsiisiketi proviisorapteegid südamega tööandjad.

Apteekri amet on südamega töö. See ei ole lihtsalt töö, vaid missiooniga amet, mis aitab Eesti inimestel olla terve ja tegus. Apteek on lahutamatu osa riigi esmatasandi meditsiinist. Apteeker kõige lähem ekspert, kelle käest inimesed igapäevaselt tervisenõu küsivad ja abi saavad. Usume, et oma tervise heaks saab ise väga palju ära teha ja meil, apteekritel on siin oluline roll. Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevad proviisorapteegid loovad töökeskkonna, mis aitab apteekritel teha südamega tööd.

Südameapteegi frantsiisiketis tegutseb 72 apteeki ja meie e-apteek. Südameapteegi kaubamärgi tugevaim alustala on kõrgelt haritud proviisorid ja farmatseudid, kes keskenduvad lisaks ravimite müügile ka tervisetoodete pakkumisele ja tervisealasele nõustamisele.

  • Meil on kokku üle 370 töötaja, üle Eesti
  • Tallinnas ja Harjumaal on 60% töötajatest, 40% Eesti teistes piirkondades
  • Peamiselt töötavad meil naised, tänase seisuga töötab Südameapteegi

 

Terviseamet

Image
Terviseameti logo

Terviseametis töötavad oma eriala fännid erinevatest rahvatervise valdkondadest. Meie juures saad õppida pikaajalise kogemusega tervishoiuvaldkonna tippspetsialistidega koostööd tehes ja areneda oma eriala eksperdiks.

Meil on kaasaegne nakkushaiguste- ja keemialabor.

Oleme kiires arengufaasis olev organisatsioon, arendame oma juhtimiskultuuri ja tööandja mainet.

Juhiga kokkuleppel saad kaugtööd teha kodust või välismaalt, kuid oled oodatud ka meie kaasaegsetesse seisulaudadega rohekontoritesse üle Eesti. Meie kontorites on lõõgastumiseks anti-stress ruumid massaažitoolide ja spordivarustusega.

Tööandjana oleme tervishoiuvaldkonna üliõpilaste seas atraktiivsuselt 9 kohal.

Puhkepäevi on meil rohkem kui tavaliselt ja tuge saad nii füüsilise ning vaimse tervise edendamiseks.

Lisaks on ca 300-pealise organisatsioonina meil suured ja meeleolukad ühisüritused.

Eestimaa Looduse Fond

Image
Eestimaa looduse fond

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on looduskaitsele pühendunud vabaühendus. Oleme valitsusväline, nii poliitiliselt kui ka majanduslikult sõltumatu.

Uurime loodust ja otsime uudseid lahendusi
ELFis tegutsevad eksperdid ja teadlased uurivad loodust, hoiavad silma peal teadusarengutel ning otsivad uudseid kestlikke lahendusi looduskaitseprobleemidele. Teeme igapäevaselt koostööd erinevate ülikoolide jt teadusasutustega Eestis ja välisriikides. Nõnda lähtume loodust kaitstes ja taastades ning uusi lahendusi katsetades parimast olemasolevast teadmisest.

Seisame looduse huvide eest
Hoiame huvikaitsjatena silma peal nii üleriigilistel kui ka kohalikel arengutel mere, metsa, märgalade, kliima, liigikaitse ja loodushariduse valdkondades. Osaleme looduse ja seeläbi ka inimese heaolu eest seisva huvigrupina mitmete seaduste, arengukavade, planeeringute ja oluliste otsuste tegemisel.

Tudengisatelliit

Image
Tudengisatelliit