Autor:
Andero Kalju

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppekava

  • Õpingud toetavad su oskusi ja teadmisi kujundada õpilastest aktiivsed maailmakodanikud, kes hoolivad ümbritsevast keskkonnast, käituvad vastutustundlikult ning on valmis riskima ja kasutama loovust, kui on vaja pakkuda sisukaid lahendusi ühiskonnas olulistele loodusteadusliku sisuga probleemidele. Seepärast on erialaste (nt bioloogia) teadmiste ja oskuste kujundamise kõrval õppes olulisel kohal õppeained, milles keskendud juhtimisele, kommunikatsioonile ja üldpädevustele. 

    Meil õpetavad nii oma valdkonna teadlased kui ka üldhariduskoolis õpetamise pikaajalise kogemusega õppejõud. 

  • Õpingud kestavad kaks aastat ning on enamuses seminaride, praktikumide ja praktika vormis. Valida saad sobiva eriala (bioloogia-, keemia, geograafia-, füüsikaõpetaja) lähtuvalt sellest, milline on Sinu eelnev õpitee ja millises valdkonnas Sina soovid muutust algatada
  • Õppetöö toimub sessioonõppe vormis nädalalõppudel kaks korda kuus
  • Lõpetamisel saad haridusteaduste magistri kraadi ( bioloogiaõpetaja, keemiaõpetaja, geograafiaõpetaja või füüsikaõpetaja) ja 7. kutsetaseme õpetajakutse. See annab sulle õiguse õpetada põhikoolis ja gümnaasiumis, kus pidevalt kasvab vajadus loodusainete õpetaja järele.
  • Osa meie vilistlasi on leidnud töö teaduskeskustes, muuseumides, keskkonnahariduskeskustes, huvikoolides ja ettevõtetes. 

    Õpinguid saad jätkata Tartu Ülikooli haridusteaduse doktoriõppes loodusteadusliku hariduse suunal.  

  • Õpingute toetamiseks on tudengitel võimalik taotleda erinevaid stipendiume

Tutvu õppekavaga õppeinfoüsteemis (ÕIS) siin.

Magistritöödele esitatavad nõuded ja kaitsmise kord:

 

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Eerik Säre toob välja kümme põhjust, miks tema on valinud õpetajakutse ja soovitab seda ka teistele. Loe edasi siit

Füüsikaõpetaja Eerik Säre räägib videos, miks tulla õppima loodusainete õpetajaks. Vaata videot siit

Sandra Lisbeth Heinlo jagab oma lugu keemiaõpetajaks õppimisest. Vaata videot siit

Õppetöö

Kahe aasta jooksul omandatakse teadmisi üldpedagoogilistest, kasvatusteaduslikest, didaktilistest ja erialaainetest, õpitakse rakendama erinevaid aktiivõppe meetodeid ning kasutama interaktiivseid õppevahendeid. Didaktiline ettevalmistus põhineb muutunud õpikäsitlusel ‒ õpitakse kujundama suhtlemis-, juhtimis- jm 21. sajandil vajalikke oskusi. Õppetöö toimub koolikogemusega praktikute juhendamisel, kes ilmestavad teoreetilisi teadmisi näidetega reaalsest koolielust. Erialaseid aineõpinguid (keemia, füüsika jt) juhendavad oma valdkonna tippspetsialistid.

Õppevorm

Suurem osa õppetööst toimub seminaride ja praktikumide vormis – tudengid saavad arendada õpetajatööks vajalikke oskusi ning rakendada õpitut kohe nii näidistundides kui ka praktikal. Õppetöö käib paralleelselt koolipraktikaga, mille käigus annavad üliõpilased koolides ainetunde ning teevad klassijuhatajatööd. Pedagoogiline põhipraktika toimub reeglina Tartu koolides kogenud õpetajate juhendamisel. Loodusteaduste pidev praktika toimub koostöös AHHAA keskuse, Tartu Loodusmaja ning TÜ muuseumitega.

Vilistlasena

Lõpetaja saab õpetaja kutse (tase 7), õpingute lõpetamise järel on tal õigus asuda tööle põhikooli ja/või gümnaasiumi ühe või mitme loodusteadusliku õppeaine õpetajana. Samuti töötavad meie lõpetajad teaduskeskustes, loodusmuuseumides, keskkonnahariduskeskustes, huvikoolides jne. Nii mõnedki lõpetajad on leidnud huvitava ja tasuva tegevuse õpitarkvara loomisel ja rakendamisel. Õpinguid on võimalik jätkata loodusteadusliku hariduse doktoriõppes kas Tartu Ülikoolis või välismaal.