Skip to main content

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppekava

  • Õpingud kestavad kaks aastat ning on enamuses seminaride, praktikumide ja praktika vormis. Valida saad sobiva eriala (bioloogia-, keemia, geograafia-, füüsikaõpetaja) lähtuvalt sellest, milline on Sinu eelnev õpitee ja millises valdkonnas Sina soovid muutust algata.
  • Lõpetaja saab õpetaja kutse (tase 7), mis annab õiguse töötada põhikooli ja gümnaasiumi bioloogia-, füüsika-, geograafia- või keemiaõpetajana
  • Õppetöö toimub sessioonõppe vormis nädalalõppudel kaks korda kuus
  • Õpingute toetamiseks on tudengitel võimalik taotleda erinevaid stipendiume

Tutvu õppekavaga õppeinfoüsteemis (ÕIS) siin.

Magistritöödele esitatavad nõuded ja kaitsmise kord:

 

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Eerik Säre toob välja kümme põhjust, miks tema on valinud õpetajakutse ja soovitab seda ka teistele. Loe edasi siit

Füüsikaõpetaja Eerik Säre räägib videos, miks tulla õppima loodusainete õpetajaks. Vaata videot siit

Sandra Lisbeth Heinlo jagab oma lugu keemiaõpetajaks õppimisest. Vaata videot siit

Õppetöö

Kahe aasta jooksul omandatakse teadmisi üldpedagoogilistest, kasvatusteaduslikest, didaktilistest ja erialaainetest, õpitakse rakendama erinevaid aktiivõppe meetodeid ning kasutama interaktiivseid õppevahendeid. Didaktiline ettevalmistus põhineb muutunud õpikäsitlusel ‒ õpitakse kujundama suhtlemis-, juhtimis- jm 21. sajandil vajalikke oskusi. Õppetöö toimub koolikogemusega praktikute juhendamisel, kes ilmestavad teoreetilisi teadmisi näidetega reaalsest koolielust. Erialaseid aineõpinguid (keemia, füüsika jt) juhendavad oma valdkonna tippspetsialistid.

Õppevorm

Suurem osa õppetööst toimub seminaride ja praktikumide vormis – tudengid saavad arendada õpetajatööks vajalikke oskusi ning rakendada õpitut kohe nii näidistundides kui ka praktikal. Õppetöö käib paralleelselt koolipraktikaga, mille käigus annavad üliõpilased koolides ainetunde ning teevad klassijuhatajatööd. Pedagoogiline põhipraktika toimub reeglina Tartu koolides kogenud õpetajate juhendamisel. Loodusteaduste pidev praktika toimub koostöös AHHAA keskuse, Tartu Loodusmaja ning TÜ muuseumitega.

Vilistlasena

Lõpetaja saab õpetaja kutse (tase 7), õpingute lõpetamise järel on tal õigus asuda tööle põhikooli ja/või gümnaasiumi ühe või mitme loodusteadusliku õppeaine õpetajana. Samuti töötavad meie lõpetajad teaduskeskustes, loodusmuuseumides, keskkonnahariduskeskustes, huvikoolides jne. Nii mõnedki lõpetajad on leidnud huvitava ja tasuva tegevuse õpitarkvara loomisel ja rakendamisel. Õpinguid on võimalik jätkata loodusteadusliku hariduse doktoriõppes kas Tartu Ülikoolis või välismaal.

#õppimine
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus 2022

Jaga
10.06.2022
#õppimine
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus 2022

Jaga
10.06.2022
Jaga
17.02.2022