Täiendusõppe võimalused loodusteadusliku hariduse keskuses

Loodusteadusliku hariduse keskus pakub erinevaid praktilisi koolitusi loodusainete õpetajatele:

  • baaskoolitused õpetajatele

  • lisaeriala (põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- ja füüsikaõpetaja) 

  • koolituste tellimine