Haridusteaduse doktoriõppekava

Haridusteaduse doktoriõppekava on ühisõppekava ökoloogia- ja maateaduste instituudi ja haridusteaduste instituudi vahel.

Õppekava eesmärgiks on toetada üliõpilase teadmiste ja oskuste arengut rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele haridusteaduses ning valmistada teda ette tööks õppejõuna ja teadlasena kõrgkoolides ning teistes teadus- ja arendusasutustes või juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri.

Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis

Kaitstud doktoritööd: