Tere tulemast Tartu Ülikooli loodusteadusliku keskusesse!

Loodusteadusliku hariduse keskuse koordineeerida on gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppekava. Õpingud kestavad kaks aastat sessioonõppe vormis, mis on sobiv ka töötavatele õpetajatele. Õppekava võimaldab gümnaasiumi ja põhikooli bioloogia-, füüsika-, geograafia- või keemiaõpetajale vajalike teadmiste ja oskuste omandamist ning haridusteadusliku uurimistöö aluste tundmaõppimist. Omandatav haridus võimaldab asuda tööle vastavalt gümnaasiumi ja põhikooli bioloogia-, füüsika-, geograafia või keemiaõpetajana, aga ka jätkata õpinguid loodusteadusliku hariduse doktoriõppes.

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõpe

Haridusteaduse doktoriõpe

Õppimisvõimalused välismaal