Teadus

Loodusteadusliku hariduse keskuse teadlaste peamised uurimissuunad:

  • loodusteaduslik kirjaoskus (sh. bioloogialalane kirjaoskus)
  • kontekstipõhine õpetamine loodusainetes
  • loodusainete õpetajate uskumuste, disainipõhise õppe ning õpilaste tehnoloogia olemusega  seotud arusaamad
  • 21. sajandi oskused loodusainete õppimisel
  • relevantsete õppematerjale (raamteemade kaardid) loomine ja hindamine
  • uurimuslik õpe ja selle rakendamine loodusteaduste tundides