Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond

Ülikooli 18, ruum 305
50090 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
iro@ut.ee

Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakonna põhiülesandeks on hinnata Tartu Ülikooli rahvusvahelise maine ja tuntuse edendamiseks vajalikke strateegilisi valikuid, kavandada ja viia ellu ülikooli rahvusvahelistumist toetavaid tegevusi ning korraldada ülikooli protokollilist tegevust. Osakond kaasab ülesannete täitmisse teisi asjassepuutuvaid üksuseid.

Osakond edendab ja toetab ülikooli rahvusvahelist koostööd järgmiste tegevuste kaudu:

 • jälgides ning analüüsides riiklikke ja rahvusvahelistumise suundumisi;
 • määratledes rahvusvahelistumise põhimõtted ja suunad ning korraldades nendest lähtuvat rahvusvahelist turundustegevust;
 • arendades ja hoides ülikooli rahvusvahelisi partnerlussuhteid, sh koordineerides rahvusvahelistes võrgustikes osalemist ning koostöölepinguid;
 • koordineerides üliõpilaste ja töötajate õpirännet, teadlasvahetust ning vahendades välisstipendiume.

Ülikooli protokolliliste tegevuste koordineerimisel on osakonna peaülesandeks ühtse tunnustussüsteemi arendamine, rektoraadi visiitide ja väliskülaliste vastuvõtu korraldamine ning akadeemiliste ürituste organiseerimine.

Rohkem infot osakonna tegevuste kohta leiad sisulehelt: Rahvusvaheline koostöö

Kristi Kerge
Kristi Kerge
rahvusvahelise koostöö juht
MBA (ärijuhtimine)
+372 737 6123
+372 529 7677 (6123)
Ülikooli 18-301
 • Rahvusvahelistumise poliitika kujundamine
 • Ülikooli rahvusvahelistumise arengukava väljatöötamise ja elluviimise koordineerimine
 • Ülikooli institutsionaalse rahvusvahelise suhtluse koordineerimine ja arendamine
 • Ülikooli rahvusvaheliste turundustegevuste koordineerimine ja arendamine
Eveli Soo
Eveli Soo
rahvusvahelise turunduse juht
MA (majandusteadus)
+372 737 6114
+372 523 4831 (6114)
Ülikooli 18-301
 • Ülikooli rahvusvahelise turundustegevuse planeerimine, koordineerimine, arendamine ja kontrollimine
 • Rahvusvahelise turundusalase tegevuse töö korraldamine
Anna Branets
Anna Branets
rahvusvahelise turunduse peaspetsialist
MA (Ukraina keel ja kirjandus)
+372 737 6109
(6109)
Ülikooli 18-301
 • Välisüliõpilaste värbamine
 • Turu-uuringute läbiviimine​ ja turundusplaanide elluviimine, sh rahvusvahelise suveülikooli turundustegevused
 • International Student Ambassadors programmi eestvedamine
Kadri Asmer
protokolli peaspetsialist 0,2 k
MA (kunstiajalugu)
+372 529 9994 (6166)
Ülikooli 18-301
 • Ülikooli autasude ja tunnustamisega seotud protokolliliste tegevuste korraldamine

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Jälgin huviga kunsti võimu “teha häält” – sekkuda ja mõjutada oma kaasaega ning ümbritsevat ruumi. Vaimustun 19. ja 20. sajandi kunstiajaloo peatükkidest, kust peegelduvad vastu ühiskonnas toimunud sotsiaalpoliitilised murdepunktid. Usun, et kunst räägib oma ajast rohkem kui tuhat sõna.  

Lisaks kunstiajalooliste teemade käsitlemisele olen keskendunud ka kureerimise ja kunstikriitika põhitõdede avamisele. Samuti olen rahvusvahelise kunstiteadusliku ajakirja Baltic Journal of Art History peatoimetaja. 

Tiina Jaksman
projektijuht
mag
+372 737 6167
+372 5625 7890 (6167)
Ülikooli 18-301

Projekti ENLIGHT juhtimine

Kristel Pedassaar
rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
+372 737 6115
+372 504 7716 (6115)
Ülikooli 18-305
Karoliina Vilimaa-Pennarun
rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
MA (euroopa õpingud)
+372 737 6164
+372 5345 2565 (6164)
Ülikooli 18-305
 • Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+  KA1 üleilmse õpirände koordineerimine ja programmi raames sissetulevate väliskõrgkoolide töötajate ja õppejõudude vastuvõtmise korraldamine 

Lauri Randveer
rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
+372 737 5510
+372 512 9996 (5510)
Ülikooli 18-305
 • Rahvusvahelist koostööd puudutavate strateegiliste otsuste langetamiseks ja tegevuste planeerimiseks vajaliku info kogumine, analüüs ja aruandlus
 • Ülikooli õppe- ja teadustöö rahvusvahelisuse arendamise toetamine
 • Institutsionaalseid koostöölepinguid puudutavate tegevuste korraldamine – koostööd puudutav teadlasvahetus
Sirje Üprus
välisprotokolli juht 0,6 k
+372 737 5615
+372 509 7117 (5615)
Ülikooli 18-305
 • Rahvusvaheliste protokolli tegevuste korraldamine (külaliste vastuvõtmine ja visiitide korraldamine) 
 • Rahvusvaheliste tellimusprogrammidega seonduva tegevuse korraldamine
Kady Sõstar
protokolli peaspetsialist
MA (religiooniuuringud)
+372 737 5685
+372 511 9188 (5685)
Ülikooli 18-305
 • Ülikooli avalike sündmuste korraldamine​ (akadeemilised traditsioonilised ja erakorralised üritused​)
 • Professorite inauguratsiooniloengute korraldamine​
 • Ülikooli autasude ja tunnustamisega seonduva koordineerimine​ (Rektori tänukirjade ettevalmistamine​)
Pille-Riin Makilla
Pille-Riin Makilla
rahvusvahelise turunduse spetsialist
M.A. (religioonipedagoogika)
+372 526 6706
Ülikooli 18-301
 • Välisüliõpilaste värbamine​ (sotsiaalmeedia kanalid)
 • Osalemine turundusmaterjalide väljatöötamises​ ja turu-uuringute läbiviimisel
 • Suhtlemine Eesti kõrgharidust välismaal tutvustavate partnerorganisatsioonidega​
Merike Tamm
kunstnik 0,2 k
+372 5331 0023
 • Kujundus- ja kalligraafilised tööd
Gerda Palm
juhiabi-stipendiuminõustaja
+372 5428 0821 (3821)
Ülikooli 18-305
Mai Torim
kommunikatsioonispetsialist 0,5 k
MA (hispaania keel ja kirjandus)
+372 553 0766
Ülikooli 18–301
Projekti ENLIGHT kommunikatsiooni korraldamine ülikooli sees ja võrgustikus.
Anneli Miljan
mobiilsusprogrammide spetsialist
+372 737 5192
+372 515 0184 (5192)
Ülikooli 18-305
 • Töötajakoolituse ja õppejõudude vahetuse mobiilsusprogrammide koordineerimine (väljaminev ränne), sh Erasmus+ ja EMP/Norra stipendiumiprogramm
Lotta Saadla
rahvusvahelise suveülikooli spetsialist 0,8 k
Ülikooli 18-301
Piret Maiste
üliõpilasvahetuse koordinaator 0,8 k
MSc (turismigeograafia)
+372 737 6270
+372 5382 8271 (6270)
Ülikooli 18–134

Sissetulevad lühiajalised väliskülalisüliõpilased:

 • Ülikoolidevahelised koostöölepingud
 • ISEP programm
 • Erasmus+ üleilmne õpiränne
 • Šveitsi õpirände programm
Piret Saluveer
Erasmuse programmi välispraktika koordinaator
+372 737 6019
+372 5308 1005 (6019)
Ülikooli 18-134B
 • Väljaminevad Erasmus+ programmi praktikandid
 • TÜ tudengite lühiajaline põimitud praktika
 • Rahvusvahelise õpirände keskuse sise- ja välisveebi ning sotsiaalmeedia haldus
Annika Kalda
Erasmuse programmi üliõpilasvahetuse koordinaator
MA (infokorraldus)
+372 737 6085
+372 5382 8262 (6085)
Ülikooli 18-134B
 • Sissetulevad Erasmus+ programmi üliõpilased (EL)
 • Partnerülikoolide tudengite põimitud õpiränne
 • Välistudengite orientatsioonikursuse ettevalmistamine ja läbiviimise koordineerimine
 • Võõrkeelsete ainekursuste nimekirja kooskõlastamine ja uuendamine
Jaanika Haljasmäe
Erasmuse programmi koordinaator
+372 737 5151
+372 5399 4788 (5151)
Ülikooli 18-134A

 • Projektiga seotud küsimused (KA131)
 • Koostöölepete sõlmimise juhendamine
 • EWP (Erasmus Without Paper) kontakt
 • BIP  (Blended Intensive Program)
 • TÜ tudengite lühiajaline põimitud õpiränne (õpe)

Kristi Liivamägi
Kristi Liivamägi
välisõppe koordinaator
MA (inglise keele õpetaja)
+372 737 5800
+372 5346 3350 (5800)
Ülikooli 18–134

Väljaminevad TÜ üliõpilased:

 • Erasmus+ programm
 • Ülikoolidevahelised koostöölepingud
 • ISEP programm
 • Erasmus+ üleilmne õpiränne
 • Šveitsi õpirände programm
Hanna-Annika Kuulmets
väliskülalisüliõpilaste nõustaja 0,5 k
+372 5305 5378
Ülikooli 18–301
 • Väliskülalisdoktorandid
 • Tasulised väliskülalisüliõpilased
 • Sissetulevad praktikandid