Skip to main content

Loodusteadusliku hariduse keskus

Ökoloogia- ja maateaduste instituudi allüksuses tegeletakse loodusteadusliku hariduse alase õppe- ja teadustööga. Samuti pakume täienduskoolitusi loodusainete õpetajatele. Meie koordineerida on gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppekava.

#täiendusõpe
Loodusteadusliku hariduse keskus pakub erinevaid praktilisi koolitusi loodusainete õpetajatele: baaskoolitused õpetajatele lisaeriala (põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- ja f…
Jaga
29.12.2021
#teadus
Projekti High-Fliers eesmärk on panustada aktiivselt koolide, kõrgkoolide ning teadust edendavate organisatsioonide STEM (või S&T, Education ehk teaduse ja tehnoloogia, hariduse) töötajate (eriti…
Jaga
20.10.2021
#teadus
Loodusteadusliku hariduse keskuse teadlaste peamised uurimissuunad loodusteaduslik kirjaoskus (sh. bioloogialalane kirjaoskus) kontekstipõhine õpetamine loodusainetes loodusainete õpetajate…
Jaga
14.10.2021
#õppimine #kaitsmine
Haridusteaduse doktoriõppekava on ühisõppekava ökoloogia- ja maateaduste instituudi ja haridusteaduste instituudi vahel. Õppekava eesmärgiks on toetada üliõpilase teadmiste ja oskuste arengut rahv…
Jaga
20.10.2021