Loodusteadusliku hariduse keskus

Ökoloogia- ja maateaduste instituudi allüksuses tegeletakse loodusteadusliku hariduse alase õppe- ja teadustööga. Samuti pakume täienduskoolitusi loodusainete õpetajatele. Meie koordineerida on gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppekava.

#koostöö #ühiskonnale #meist mujal
Tõejärgsusega seotud probleemidega (väärinfo levik, usalduse vähenemine teaduse vastu jms), hakkamasaamiseks on pannud seljad kokku mitme ülikooli ülikooli haridus-, loodus-, rahvatervise- ja kultuuriteadlased ning õpetajad.
31.10.2023
#õpetamine #uudis #pressiteade
Tõejärgsel ajastul on (sotsiaal)meedias leviva väärinfo ja vandenõuteooriate ümberlükkamine saanud õpetaja igapäevatöö osaks. Tihti on sedalaadi info seotud ühiskondlikult tundlike teemadega, nagu viirused ja vaktsineerimine, kiirgused, kliimamuutused, evolutsioon, kanep jmt.
05.07.2023
#tunnustamine #uudis
Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon valis esitatud taotluste põhjal Tartu Ülikooli 2022. aasta õppejõud.
20.02.2023
#tunnustamine #pressiteade
Vabariigi aastapäeva eel kuulutas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser välja ülikooli 2022. aasta ühiskonnateo, teadusteo ja keeleteo ning nimetas aasta õppejõud.
20.02.2023