Õppimine välismaal

Alates õppeaastast 2020/2021 on gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekavas välisõpingute moodul, mis võimaldab õppida vahetusüliõpilasena välismaa kõrgkoolis.

Välisõpingute eesmärk on toetada gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja valdkonna ja eriala õpingutega seotud pädevuste arendamist rahvusvahelises keskkonnas laiendades silmaringi ja andes täiendavate kogemustega eelise tööjõuturul. Välisõpingute maht on vähemalt 15 EAP semestris ja õppeained valitakse kokkuleppel programmijuhiga ja/või juhendajaga kooskõlastades tulemuse programmijuhiga. 15 EAP on ka eeldus välisõpingutele järgneva pikendussemestri saamiseks. Välisõpingud ei ole kohustuslikud, ent mooduli läbimisel väheneb õppekavas alus- ja erialamooduli, valdkonna- ja didaktika ja/või vabaainete maht vastavalt õpingute plaanile välismaal.

Välisõpingute kohta saad lähemalt lugeda siit https://www.ut.ee/et/oppimine/valismaa ja siit https://www.ut.ee/et/oppimine/valismaa/oppekorraldus/oppeleping