Autor:
Andrea Rotenberg

Vastuvõtutingimused ja sisseastumine magistriõppesse

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase
 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 48 EAP mahus bioloogia, geograafia, keemia või füüsika õppeaineid, et alustada õpinguid vastava aine õpetaja erialal (vaata eeldusainete nõuetele vastavate õppekavade loetelu allpool)

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Bioloogiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: bioloogia, geenitehnoloogia, ökoloogia ja elustiku kaitse, bioloogia ja elustiku kaitse, füsioteraapia, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta bioloogiaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: bioloogia (kõrvalerialaga), integreeritud loodusteadused, keskkonnakorraldus, pedagoogika (loodusteaduste suunal bioloogia moodul), klassiõpetaja
 • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: bioanalüütik, tervisekaitse spetsialist, füsioterapeut, radioloogiatehnik, õe põhiõpe, ämmaemand
 • Eesti Maaülikool: vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, keskkonnakaitse, kalandus ja vesiviljelus

Füüsikaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: füüsika, keemia ja materjaliteadus, füüsika, materjaliteadus, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta füüsikaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: füüsika, integreeritud loodusteadused, pedagoogika (loodusteaduste suunal füüsika moodul
 • Tallinna Tehnikaülikool: rakendusfüüsika, materjalitehnoloogia, elektroenergeetika ja mehhatroonika, ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

Geograafiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia, geoloogia, keskkonnatehnoloogia, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta geograafiaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: integreeritud loodusteadused, keskkonnakorraldus, geoökoloogia, klassiõpetaja, pedagoogika (loodusteaduste suunal geograafia moodul)
 • Eesti Maaülikool: loodusvarade kasutamine ja kaitse, keskkonnakaitse, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, geodeesia ja maakorraldus

Keemiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: füüsika, keemia ja materjaliteadus, geenitehnoloogia, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta keemiaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: integreeritud loodusteadused, pedagoogika (loodusteaduste suunal keemia moodul)
 • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia, keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia, keemiatehnoloogia
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: bioanalüütik

Kui oled lõpetanud või lõpetad mõne teise õppekava ja soovid teada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, siis võta meiega ühendust regina.soobard@ut.ee

Erialakatse toimub vestluse vormis 2. juulil 2024 kell 10.00 aadressil Vanemuise 46-108, Tartu.


Vastuvõtukomisjoniga toimuva vestluse käigus hinnatakse kandidaati järgmiselt:

 • motiveeritust õpetajakutse saamiseks;
 • teadlikkust Eesti hariduskorraldusest;
 • loodusteadusliku sisuga protsesside mõistmist;
 • eneseväljendusoskust;
 • analüüsi‐, arutlus‐ ja üldistusoskust;
 • arengupotentsiaali ja motiveeritust uurimuslikuks tööks.
   

Hindamine

Erialakatse suurim võimalik tulemus on 100 punkti. Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti.

Kandidaadi hindamine

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

 Õppides loodusainete õpetajaks, on sul võimalus anda panus õpilaste kujundamisse vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Magistriõppe käigus mõtestad sa pedagoogilistes õppeainetes õpetamise ja õppimise olemust, samuti avastad enda potentsiaali õpilaste ja õppeprotsessi juhtimisel ning soovitud muutuste ellukutsumisel, lähtudes omandatud erialastest teadmistest ja oskustest. Sa saad õpetajakutse, et asuda tööle bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajana põhikoolis ja gümnaasiumis, ning oled väga oodatud kolleeg üle Eesti. 

Tutvu õppekavaga siin

 Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust Tartu Ülikoolis.

Kuupäeva lepivad tudeng ja vari omavahel kokku, ülikool ei ole kindlat kuupäeva määranud.

Vaata tudengivarju lisainfot siit


Sisseastumine magistriõppesse

Magistriõppesse astumise avalduse saad esitada siis, kui sul on omandatud või omandamisel (kandideerimise ajal) esimese astme kõrgharidus, st on olemas bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe diplom. 

Meil on sessioonõpe, mis tähendab kaks korda kuus (neljapäevast pühapäevani) osalemist seminarides, loengutes ja praktikumides. Suur osa on e-õppel, tänu millele saad õpingud ühildada mugavalt igapäevaeluga.

Õppima asudes valid endale sobiva eriala, õppides kas bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajaks. 

Oma õpingute toetamiseks on sul võimalus taotleda stipendiume.  Avaldusi eestikeelsesse magistriõppesse astumiseks võetakse vastu  SAIS-is 1. veebruarist 26. juunini 2024 (vaata üksikasjalikumat ajakava allpool).


 


Kandideerimise ajakava 2024. aastal

   Avalduste esitamine SAIS-is: 1. veebruarist 26. juunini.

 •    Avalduste esitamine DreamApply’s: 1. maist 1. juunini
 •    Sisseastumiseksamid ja hindamine: 1.-10. juulini (üksikutel õppekavadel ka 8.-21. aprillini), tulemused siseastatakse SAISi hiljemalt 11. juulil
 •    Esimeste vastuvõtuotsuste edastamine kandidaatidele SAIS-is: hiljemalt 12. juulil, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavadel hiljemalt 12. detsemberil
 •    Õppimatuleku kinnitamise esmatähtaeg SAIS-is: hiljemalt 14. juulil, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul hiljemalt 14. detsemberil
 •    Ühiselamukoha taotluste vastuvõtu algus: 15. juulil
 •    Kandidaatidele vastuvõtuotsuste edastamise ja õppekohtade täitmise lõpp: 19. augustil, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul 20. jaanuaril
 •    Õppeaasta avaaktus: 2. septembril. Õpingute algus kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavadel 2025. aasta veebruaris
 •    Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkab maksma õppetasu: september, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul veebruar

Rohkem infot kandideerimise tingimuste kohta leiad siit https://ut.ee/et/sisu/sisseastumine-magistrioppesse


 

 

Admissions

Admissions
Tartu Ülikooli lahtiste uste päev messiala

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse

Tartu Ülikooli peahoone

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekava infotund 7. mail