Autor:
Triin Rosin

Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuse koolitus 5.-6.04. "Jätkusuutlikku arengut toetav STEAM-õpe"

5. ja 6. aprillil 2024 toimus Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuse  eestvedamisel  koolitus “JÄTKUSUUTLIKKU ARENGUT TOETAV STEAM-ÕPE” loodusainete õpetajatele ning ringijuhendajatele.  Koolitust rahastas Euroopa Komisjon Erasmus+ programmi G-STEAM projekti raames. Kavas olid seminarid sellest, kuidas lõimida jätkusuutlikkuse eesmärke (läbiviija Birgit Viru, TÜ)  ja arheoloogia teemasid STEAM-õppega. Näiteks tutvustas õpetajatele arheoloogiliste väljakaevamiste käigus kasutatavaid uurimismeetodeid Marge Konsa TÜ arheoloogia osakonnast, kes on juhtinud muuhulgas Salme viikingite ühe laeva väljakaevamisi. Kuna STEAM-õpe on oma olemuselt probleemipõhine, siis uuriti koos probleemide liike ja kuidas neid STEAM-õppes rakendada (läbiviija Katrin Vaino, TÜ). Külas olid G-STEAM projekti partnerid Tallinna Järveotsa Gümnaasiumist (Mari Uudelt, Maiki Lauri, Helen Paasmäe), kes viisid läbi töötoa, milles õpetajad tutvusid I-II kooliastmele mõeldud tulevikulinna projektiga. Ka oli soovijatel võimalus osaleda töötoas “Paber kannatab kõike”, milles uuriti paberi omadusi ja valmistati ka ise paberit. Töötuba leidis aset Rahvusarhiivis ning seda juhendas konservaator Küllike Pihkva. Seekordse koolituse lõpetas töötuba, milles õpetajad uurisid, kuidas viia läbi STEAM-õpet esimesest kuni kolmanda kooliastmeni, lõimides omavahel kliimamuutuste temaatikat ning materjalide omaduste, kehade ujuvuse ja üleslükkejõu uurimist, mille lõpuks võttis kokku päästeparve mudeli ehitamine ja katsetamine (läbiviijad Triin Rosin, Janno Mäeotsa ja Katrin Vaino TÜ-st). Koolitus jätkub augustis ning selle tulemusena peaksid valmima uued STEAM-õppe materjalid üldhariduskoolidele.