Autor:
Tartu Ülikool

Horisont 2020 projekti SciCar raames Tartu Ülikooli poolt koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga korraldatud 3. rahvusvaheline ekspertseminar  „Uurimise fookuse laiendamine teadushariduses: uued suundumused ja parimad praktikad“

Horisont 2020 projekti SciCar raames Tartu Ülikooli poolt koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga korraldatud 3. rahvusvaheline ekspertseminar „Uurimise fookuse laiendamine teadushariduses: uued suundumused ja parimad praktikad“ toimus 6.märtsil 2024 Eesti Teaduste Akadeemias.

Uued suundumused õpetajahariduses aitavad tõsta hariduse kvaliteeti ja teadustöö taset hariduse valdkonnas, samuti valmistada õpilasi ette teaduspõhise ja uuendusmeelse ühiskonna väljakutsetega kohanemiseks. Tuginedes teaduspõhistele lähenemisviisidele, pöörati seminaril tähelepanu haridusvalikute ja teaduskarjääri ühtlustamisele ning teaduslike ja ühiskonnas vajalike teadmiste loomisele. Seminaril esinesid tippteadlased USA-st ( Prof. Barbara Schneider ja Prof. Joseph Krajcik Michigani Ülikoolist), lisaks jagasid parimaid praktikaid Eesti, Soome ja Israeli teadlased.

Uute suundumuste ja parimate praktikate omaksvõtmine loodusteadusliku hariduse uurimises on tee mitte ainult hariduse kvaliteedi arenguni täiustatud õpetajaharidusprogrammide kaudu, vaid ka paremini ettevalmistatud õpilastele teaduslikult kirjaoskamatu ja uuendusliku ühiskonna väljakutseteks, suuteline kohanema muutuvate ühiskondlike ja karjääri väljakutsetega, tehnoloogilise ja digitaalse kirjaoskuse mõtestatud kasutamine ning suurem karjääriteadlikkus.

Kavandatud tegevused eeldavad, et teadustöö tipptaseme saavutamine ja säilitamine toimub tihedas koostöös haridusega. Uute põlvkondade võimekate ja pädevate õpetajate ettevalmistamiseks ja volitamiseks teaduspõhiste lähenemisviisidega pühendunud praegune ekspertseminar pöörab tähelepanu haridusvalikute ja teaduskarjääride vastavuse tähtsusele, teaduslike teadmiste ülesehitamisele aja jooksul ning parimate praktikate jagamisele Soomest, Iisraelist ja Eestist, mis on saadud Horizon 2020 projekti - SciCar raames.