Autor:
Andero Kalju

Tartu Ülikool asub suurendama kliimateadlikkust

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas rahastada 499 800 euroga Eesti kõrgkoolide projekti, mille tulemusel suureneb õpetajate ja keskkonnahariduskeskuste spetsialistide oskus käsitleda kliimamuutuste temaatikat. Täpsemalt töötatakse välja kliimamuutuste mõju leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise õpetamise strateegiad ja õppevahendid ning koolitatakse õpetajaid neid kasutama. Projekti „Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks“ juhtiv partner on Tartu Ülikool ning partnerid Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ja Bergeni Ülikool Norras.

KIK-i elurikkuse ja kliima valdkonnajuhi Kai Eisenbergi sõnul levib kliimamuutuste teemal paraku hulk eksiarvamusi, mis saavad alguse eelkõige teadmatusest. „Seetõttu on oluline, et selle teema käsitlemisse oleksid kaasatud nii lapsed kõikides vanustes kui ka haridustöötajad. Teadmised kliimamuutustest peavad alguse saama juba maast madalast ja eakohaste materjalidega, mida just see projekt pakubki,“ sõnas Eisenberg.

Projekti partneril Bergeni Ülikoolil on pikaajaline kogemus, kuidas teaduskommunikatsiooni abil suurendada teadlikkust ja toetada õpiprotsesse. Norra suursaadik Else Berit Eikeland sõnas, et kliimamuutused on Eesti ja Norra noorte jaoks ühine väljakutse ning on hea meel, et mõlema riigi ülikoolid saavad selles vallas nüüd edukalt koostööd teha. „Ainult ühiselt on meil lootus jõuda ÜRO säästva arengu eesmärkideni, mille üheks osaks on kliima tegevuskava koostamine,“ märkis suursaadik.

Projekti juhi, Tartu Ülikooli meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessori Piia Posti sõnul on kliimateadlikkuse suurendamiseks oluline ühendada kliima- ja haridusteaduse parimad teadmised. „Eestis ei tugine teadlikkus kliimamuutuste leevendamisest ja nendega kohanemisest sageli teadusele. Seetõttu koostame projekti ühe väljundina ka lihtsa „Kliimamuutuste ABC“, mille abil võiks iga Eesti inimene alustada oma teekonda kliimateadlikkuse poole. Nii on projekti laiem eesmärk hõlmata peale koolide ka kogu ühiskonda,“ lisas Post.

Projekti käigus töötatakse esmalt välja kliimamuutuste mõju leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise õpetamise strateegiad. Täpsemalt analüüsitakse, milliste õppeainete raames kliimamuutuste temaatikat praegu käsitletakse ja milliseid haridusstrateegiaid selleks kasutatakse. Samuti kirjeldatakse uusi strateegiaid, mis aitavad anda teadmisi kliimamuutuste, nende leevendamise ja nendega kohanemise kohta, võttes arvesse õpetajate ja vanemate isiklikke arvamusi, kalduvust oma uskumustele kinnitust otsida , kultuurilisi ideoloogiaid ja eetilisi aspekte.

Lisaks töötatakse välja haridusprogrammid, luuakse õppevahendid kõikidele sihtrühmadele ja toetatakse nende kasutuselevõttu haridusasutustes ning pakutakse välja soovitused õppekavade uuendamiseks. Projekti käigus valmivad ka koolitusmaterjalid ja täienduskoolitused ning kliimateadlikkuse hindamise vahendid, mis võimaldavad loodud õppevahendite kasutamise mõju jälgida.

Projekti kogueelarve on 588 000 eurot, millest on KIK-i kaudu eraldatav Euroopa Majanduspiirkonna toetus 499 800 eurot. Projekti lõpptähtaeg on hiljemalt 30. aprill 2024.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ avatud taotlusvoorust „Kliimateadlikkuse suurendamine“. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.