Autor:
João Ribeiro

Tartu Ülikooli teadlased aitavad üldharidus- ja teadushuvikoolide õpetajatel ning õpilastel toime tulla tõejärgse ajastu probleemidega

Tõejärgsel ajastul on (sotsiaal)meedias leviva väärinfo ja vandenõuteooriate ümberlükkamine saanud õpetaja igapäevatöö osaks. Tihti on sedalaadi info seotud ühiskondlikult tundlike teemadega, nagu viirused ja vaktsineerimine, kiirgused, kliimamuutused, evolutsioon, kanep jmt.

Probleemi lahendamiseks on programmi „Erasmus+“ projektis EVIDENCE (2020–2023) pannud seljad kokku Tartu, Umeå ja Küprose ülikooli loodus-, loodusteadusharidus-, rahvatervise- ja kultuuriteadlased ning António Arroio Kunstikeskkooli ja Kuressaare Ametikooli multimeedia- ja disainieksperdid.

Projekti ühe vedaja, loodusteadusliku hariduse teaduri Katrin Vaino sõnul on noortel tänapäeva infoülekülluses väga raske orienteeruda. „Projekti käigus uurime, kuidas on noortel võimalik ära tunda valet ja aru saada, milline info on tõene. Sel eesmärgil oleme välja töötanud õpikeskkonna, mis aitab õpetajal tundlikke teemasid käsitleda.“

Loodud õpikeskkonna abil saavad õpetajad käsitleda tunnis ühiskondlikult tundlikke loodusteadustega seotud teemasid ning õpilased uurida nendega seotud müüte, sh hinnata infoallikate usaldusväärsust, tunda meediatekstides ära teaduse eitamise võtteid ja anda paremini teavet uurimistulemuste kohta. Iga õppemooduli juhatab sisse lavastatud lühifilm, mis näitlikustab läbi huumoriprisma ühiskonnas levinud teemakohaseid arusaamu. Õppematerjalides on olulisel kohal ka moraalsete dilemmade lahendamise ning konsensuslike otsuste tegemise oskuste kujundamine – ilma nendeta poleks üleilmsete probleemide lahendamine arvatavasti mõeldav.

Esialgsed uurimustulemused on näidanud, et loodud materjalide abil saab muuta õpilaste arusaamad teaduslikult aktsepteeritavamaks. Ka õpetajate tagasiside keskkonna kohta on olnud positiivne.

6. oktoobril toimub Tartus ökoloogia- ja maateaduste instituudis (Liivi 2) projekti lõpukonverents, kus tutvustatakse nelja lahenduste paketti tõejärgsuse probleemidega hakkamasaamiseks ning koolides saadud tulemusi. Samuti saavad osalejad töötubades levinud müüte kummutada. Vestlusringis mõtiskletakse, kuidas süsteemsemaid muutusi koolides ellu viia. Lisaks õpetajatele ja õppejõududele on konverentsile oodatud ka teised tõejärgsuse teemast huvitatud.

Kokkuvõte konverentsist: Tõejärgsuselt tõepõhisusele: Väljakutsed haridusele ning võimalikud lahendused (miks.ee)