Sotsiaalteaduste valdkond

Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
Dekaanikandidaat Margit Keller
Margit Keller
dekaan
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 506 2801 (5901)
+372 737 5901
Lossi 36–128

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • igapäevaelu sotsiaalsed praktikad ja nende muutumine 
 • sotsio-tehniliste süsteemide siire
 • kestlik areng ja tarbimisühiskond
Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
teadus-arendusprodekaan
PhD (politoloogia)
+372 737 5338
Lossi 36–127
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus
Janek Saluse
Janek Saluse
dekanaadi juhataja
MA (majandusteadus)
+372 737 5953
+372 5645 0072 (5953)
Lossi 36–129

Dekanaadi juhataja vastutab dekanaadi töö juhtimise, valdkonna ja dekanaadi eelarve koostamise ja finantsseisu jälgimise ning valdkonna arengu- ja tegevuskava rakendamise ja aruandluse eest.

Laura Kiili
Laura Kiili
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 5952
Lossi 36–121

Turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist toetab valdkonna üksuste turundus- ja kommunikatsioonitegevusi, haldab valdkonnasisest infokulgu ning aitab kaasa sellele, et sotsiaalteaduste valdkond paistaks avalikkuses silma.

Kristel Sorge
Kristel Sorge
juhiabi
+372 737 5957
Lossi 36–124

Dekanaadi juhiabi korraldab dekanaadi asjaajamist ning dokumendihaldust. Valdkonna nõukogu sekretärina tegeleb nõukogu koosolekute ettevalmistamise ja korraldusega.

Mariel Padar
Mariel Padar
õppekorralduse peaspetsialist (tööleping peatatud)

Õppekorralduse peaspetsialist assisteerib õppeprodekaani, juhib õppekorralduse igapäevatööd ja koordineerib õppevaldkonna arendusprojektide elluviimist.

Doktoriõppe keskus

Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
juht
PhD (politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus
Margus Pedaste
Margus Pedaste
instituudi juhataja
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
+372 737 6441
+372 515 6095 (6021)
Jakobi 5-A220
Kristi Kõiv_haridusteaduste instituut
Kristi Kõiv
põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppe programmijuht
PhD (haridusteadus)
Pihel Hunt
Pihel Hunt
haridusinnovatsiooni magistriõppe programmijuht
MA (kasvatusteadused)
+372 522 4325 (6465)
Pille Nelis
Pille Nelis
õppenõunik, kaasava hariduse magistriõppe programmijuht, õpetajahariduse magistriõppe programmijuht
MA (hariduse juhtimine)
+372 516 9397
Liina Lepp
humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise programmijuht
PhD (haridusteadus)
Irja Vaas
Irja Vaas
koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht
mag (koolikorraldus)
+372 5885 3424
Liana Roos
kutseõpetaja bakalaureuseõppe programmijuht
MA (andragoogika)
+372 518 0417
Leo Siiman
Leo Siiman
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht
PhD (optika)
+372 737 6465
Aigi Kikkas_haridusteaduste instituut
Aigi Kikkas
klassiõpetaja programmijuht
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6458
+372 5304 4009 (6458)
Pille Häidkind
Pille Häidkind
eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppe programmijuht, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe programmijuht
PhD (pedagoogika)
+372 512 9167 (6151)
Anne Raam
Anne Raam
õpetajate täienduskoolituse programmijuht
mag (koolikorraldus)
+372 737 6445
+372 5474 0957

Tugitalitus

Airi Heinaru
Airi Heinaru
administratiivjuht, tugitalituse juhataja
+372 737 6472
+372 5565 5668
Jakobi 5-A221
Eve Toomsalu
Eve Toomsalu
töökorralduse spetsialist
MSc (turismigeograafia)
+372 737 6466
Jakobi 5-A224
Mari Pärn
Mari Pärn
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5919
+372 526 8044 (5919)
Jakobi 5-A128
Anneli Adamson
õppekorralduse spetsialist
MA (õigusteadus)
+372 737 6440
Jakobi 5-A131
Ranet Rõõmussaar
Ranet Rõõmussaar
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447)
Jakobi 5-A129
Jana Kuremägi
Jana Kuremägi
õppekorralduse spetsialist
MA (keeleteadus ja keeletoimetamine)
+372 737 6444
Jakobi 5–A130
Margit Kiisler
Margit Kiisler
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6456
+372 5690 4705 (6456)
Jakobi 5-A101
Andres Riik
Andres Riik
infotehnoloogia spetsialist
+372 737 6451
Jakobi 5-B241
Maarja Vaikmaa
Maarja Vaikmaa
juhiabi
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
+372 5664 8171
Jakobi 5-A223
Triin Kirs
Triin Kirs
kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist 0,8 k
+372 737 6442
+372 5336 5458
Jakobi 5-B243
Sven Paulus
Sven Paulus
kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist
+372 5649 6901
Jakobi 5-B243
Marje Johanson
Marje Johanson
projektide peaspetsialist (tööleping peatatud)
PhD (matemaatika)
Liis Kägu_haridusteaduste instituut.
Liis Kägu
õpirände ja üliõpilaskoostöö koordinaator (tööleping peatatud)
MA (kirjalik tõlge)

Pedagoogika osakond

Egle Säre
Egle Säre
osakonna juhataja, haridusteaduste lektor
PhD (haridusteadus)
+372 5886 3132
Jakobi 5-B135
Kristi Kõiv_haridusteaduste instituut
Kristi Kõiv
kasvatusteooria kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B134
Rain Mikser
haridusteooria kaasprofessor 0,4 k
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B153
Karmen Trasberg_haridusteaduste instituut
Karmen Trasberg
hariduskorralduse lektor
PhD (haridusteadus)
+372 5390 4240
Jakobi 5-B153
Liana Roos
kutsepedagoogika nooremlektor 0,5 k
MA (andragoogika)
+372 518 0417
Jakobi 5-B153
Piret Einpaul
Piret Einpaul
haridusteaduste nooremlektor
mag (kliiniline psühholoogia)
Jakobi 5-B133
Diana Eller
Diana Eller
kutsedidaktika nooremlektor 0,7 k
MA (koolijuhtimine)
Jakobi 5–B153
Liis Leilop
Liis Leilop
sotsiaalainete didaktika nooremlektor 0,4 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Jakobi 5-B133
Karin Naruskov
Karin Naruskov
uurimismeetodite lektor (tööleping peatatud) 0,3 k
PhD (haridusteadus)

Õpetajate seminar

Krista Uibu_haridusteaduste instituut
Krista Uibu
juhataja, algõpetuse professor
PhD (pedagoogika)
+372 520 8579
Jakobi 5-A301
Merle Taimalu
Merle Taimalu
alushariduse kaasprofessor
PhD (pedagoogika)
+372 5438 0498
Jakobi 5-A305
Irja Vaas
Irja Vaas
käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor
mag (koolikorraldus)
+372 5885 3424
Jakobi 5-B238
Kristel Ruutmets
Kristel Ruutmets
inglise keele algõpetuse nooremlektor
MA (inglise keel ja kirjandus)
Jakobi 5-A205
Esta Sikkal
algõpetuse didaktika ja praktika nooremlektor
MA (saksa keel ja kirjandus)
Jakobi 5-A204
Kaire Jõgi_haridusteaduste instituut
Kaire Jõgi
loodusteaduste didaktika nooremlektor
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6455
Jakobi 5-A203
Maarja Sõrmus
Maarja Sõrmus
matemaatika didaktika nooremlektor 0,75 k, haridusteaduste nooremteadur 0,25 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Jakobi 5-A302
Külli Hiiemäe-Metsar_haridusteaduste instituut
Külli Hiiemäe-Metsar
algõpetuse nooremlektor 0,4 k
MBA (ärijuhtimine (finantsjuhtimine))
Aigi Kikkas_haridusteaduste instituut
Aigi Kikkas
loodusteaduste didaktika nooremlektor
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6458
+372 5304 4009 (6458)
Jakobi 5-A203
Tiia Krass
inglise keele algõpetuse nooremlektor
mag (koolikorraldus)
Jakobi 5-A205
Heily Leola
Heily Leola
alushariduse nooremlektor 0,75 k
MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Jakobi 5-A305
Mari Niitra
Mari Niitra
lastekirjanduse nooremlektor 0,8 k
MA (semiootika ja kulturoloogia)
Jakobi 5-A204
Evi Saluveer
Evi Saluveer
inglise keele algõpetuse õpetaja 0,4 k
MA (inglise keel ja kirjandus)
Jakobi 5-A205
Ave Avalo
Ave Avalo
kunstiõpetuse õpetaja 0,8 k
MA (kunst)
Jakobi 5-B238
Leesi Peedumäe
Leesi Peedumäe
matemaatika algõpetuse õpetaja 0,5 k
MA (matemaatikaõpetaja)
Jakobi 5-A302
Karin Konksi
Karin Konksi
haridusteaduste nooremteadur 0,66 k
MA (klassiõpetaja)
Jakobi 5-B154
Kristi Pikk
Kristi Pikk
õpetajahariduse nooremteadur 0,5 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Jakobi 5-A302

Eripedagoogika ja logopeedia osakond

Evelyn Kiive
Evelyn Kiive
osakonna juhataja, eripedagoogika professor
PhD (psühholoogia)
+372 5698 5518
Jakobi 5-B136
Marika Padrik
Marika Padrik
logopeedia kaasprofessor
PhD (pedagoogika)
+372 5558 0746 (6145)
Jakobi 5-B145
Pille Häidkind
Pille Häidkind
eripedagoogika lektor
PhD (pedagoogika)
+372 512 9167 (6151)
Jakobi 5-B137
Lagle Lehes
Lagle Lehes
logopeedia lektor 0,75 k
PhD (arstiteadus)
Jakobi 5-B146
Kairi Kaljuste_haridusteaduste instituut
Kairi Kaljuste
eripedagoogika nooremlektor 0,75 k
MA (psühholoogia)
Jakobi 5-B144
Tea Ausin_haridusteaduste instituut
Tea Ausin
eripedagoogika nooremlektor 0,5 k
Jakobi 5-B143
Merje Viigand
Merje Viigand
logopeedia nooremlektor 0,5 k
MA (logopeedia)
Jakobi 5-B146
Merle Juss
Merle Juss
eripedagoogika nooremlektor 0,5 k
MA (eripedagoogika)
Jakobi 5-B147
Kaja Pastarus_haridusteaduste instituut
Kaja Pastarus
eripedagoogika nooremlektor
MA (eripedagoogika)
Jakobi 5-B147
Anna Maria Ülviste
Anna Maria Ülviste
logopeedia nooremlektor 0,34 k, logopeedia nooremteadur 0,66 k
MA (logopeedia)
Jakobi 5–B143
Marju Lahtein-Kürsa
haridusteaduste nooremteadur 0,75 k
MA (logopeedia)
Jakobi 5-B154
Marja-Liisa Mailend
logopeedia kaasprofessor (tööleping peatatud) 0,5 k
PhD (kõne-, keele- ja kuulmisteadused)
Kristina Kutsar
Kristina Kutsar
eripedagoogika nooremlektor (tööleping peatatud) 0,3 k
MA (eripedagoogika)

Haridusinnovatsiooni keskus

Anne Raam
Anne Raam
keskuse juhataja
mag (koolikorraldus)
+372 737 6445
+372 5474 0957
Jakobi 5-B240
Maria Jürimäe
Maria Jürimäe
õppekavateooria nooremlektor 0,8 k, õppekava ja õpikogukondade peaspetsialist 0,1 k
MA (eesti filoloogia)
+372 5804 9739
Jakobi 5-A104
Marin Järvpõld_haridusteaduste instituut
Marin Järvpõld
kooliarendusprogrammi spetsialist 0,6 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
+372 737 6457
Jakobi 5–B239
Merilin Piirmann
Merilin Piirmann
täienduskoolituse spetsialist
MA (õigusteadus)
+372 737 6448
Jakobi 5-A103
Marge Kimmel
täienduskoolituse- ja kutseaasta spetsialist
MA (õpetaja)
+372 737 6446
Jakobi 5-B239
Anni Vallsalu
Anni Vallsalu
täienduskoolituse spetsialist
MA (disain ja rakenduskunst)
+372 737 6449
Jakobi 5-A104
Kati Lukk
täienduskoolituse spetsialist (tööleping peatatud)
Ita Ilves
projektide spetsialist (tööleping peatatud) 0,8 k
MA (geograafiaõpetaja)

Haridustehnoloogia keskus

Emanuele Bardone
Emanuele Bardone
keskuse juhataja, haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD
Jakobi 5-B249
Margus Pedaste
Margus Pedaste
haridusinnovatsiooni professor
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
+372 737 6441
+372 515 6095 (6021)
Jakobi 5-A220
Leo Siiman
Leo Siiman
haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD (optika)
+372 737 6465
Jakobi 5-B231
Pirjo Mõttus
Pirjo Mõttus
haridustehnoloogia nooremteadur
MA (haridustehnoloogia)
Jakobi 5-B249
Doris Kristina Raave
Doris Kristina Raave
haridustehnoloogia nooremteadur 0,3 k
MA (õppimise ja õpetamise juhtimine)
Marit Puusepp_haridusteaduste instituut
Marit Puusepp
haridusteaduste nooremteadur 0,5 k
MA (bioloogiaõpetaja)
Jakobi 5-B253
Tony Tonni
Tony Tonni
haridustehnoloog
MA (haridustehnoloogia)
Jakobi 5-B250
Maarja Taaler
Maarja Taaler
haridustehnoloogia spetsialist 0,5 k
MA (kirjalik tõlge)
Jakobi 5-B253
Külli Kallas
Külli Kallas
haridustehnoloogia nooremteadur (tööleping peatatud) 0,8 k
MA (matemaatika- ja informaatikaõpetaja)

Õpetaja- ja kõrghariduse keskus

Äli Leijen
Äli Leijen
keskuse juhataja, õpetajahariduse professor
PhD
Jakobi 5-B322
Mari Karm
Mari Karm
kõrgkoolipedagoogika kaasprofessor 0,5 k
PhD (kasvatusteadused)
Jakobi 5-B232
Katrin Saks
Katrin Saks
haridusteaduste kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
+372 5860 3222 (3002)
Jakobi 5-B322
Liina Lepp
ülddidaktika kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B321
Karmen Kalk
Karmen Kalk
haridusuuringute lektor 0,5 k
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B230
Gerli Silm
Gerli Silm
haridusuuringute lektor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B230
Pihel Hunt
Pihel Hunt
õpetajahariduse nooremlektor
MA (kasvatusteadused)
+372 522 4325 (6465)
Jakobi 5-B230
Pille Nelis
Pille Nelis
haridusteaduste nooremlektor
MA (hariduse juhtimine)
+372 516 9397
Jakobi 5-B320
Liisi Pajula
õpetajahariduse nooremteadur 0,8 k
MA (õppimise ja õpetamise juhtimine)
Jakobi 5-B319
Tiiu Leibur
haridusteaduste nooremteadur 0,5 k
mag (koolikorraldus)
Jakobi 5-B154
Kerli Kõiv
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridusinnovatsioon)
Kõue Heintalu
haridusteaduste nooremteadur
MA (haridusinnovatsioon)
Jakobi 5-B154

Tartu Ülikooli Pedagogicum

Regina Soobard
Pedagogicumi juhataja
PhD (loodusteaduslik haridus)
+372 737 5084
Jakobi 5-B252
Aili Saul
Aili Saul
praktikakorralduse ja -arenduse peaspetsialist
MA (koolijuhtimine)
+372 5912 6775
Jakobi 5-B242
Kerstin Vestel
Kerstin Vestel
Pedagogicumi koordinaator
MA (haridusinnovatsioon)
+372 5890 9677
Jakobi 5-B242
Mari Vallik
Mari Vallik
Pedagogicumi spetsialist
MA (kirjalik tõlge)
+372 5883 7585
Jakobi 5-B242
Tiina Tuhkur
Tiina Tuhkur
Pedagogicumi koordinaator (tööleping peatatud)
MSc (rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline õigus)
Kristiina Tõnnisson
Kristiina Tõnnisson
instituudi juhataja, haldusjuhtimise lektor
PhD (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
+372 737 6372
+372 5554 4312
Lossi 36-302
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Eesti avalik haldus
 • haldusjuhtimine
 • haldusreformid
 • organisatsiooniteooria ja -käitumine
 • kodanikuühiskond
 • muutuste juhtimine
 • hariduspoliitika
 • haridusprogrammide hindamine
Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
asejuhataja arenduse alal, tehnoloogiauuringute kaasprofessor
PhD (politoloogia)
+372 737 6141
Lossi 36-304
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus
Piret Ehin
Piret Ehin
asejuhataja teadustöö alal, võrdleva poliitika professor, politoloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 5938
Lossi 36-327
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Euroopa integratsioon
 • Euroopa integratsiooniteooriad ja nende rakendamine
 • demokraatia ja legitiimsus Euroopa Liidus
 • Euroopa parlamendi valimised
 • parlamendi järelvalve EL asjade alal
 • liikmesriikide institutsioonide ja poliitikate euroopastumine
Eiki Berg
Eiki Berg
rahvusvaheliste suhete teooria professor, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute programmijuht
PhD (geoinformaatika ja kartograafia)
+372 737 5311
Lossi 36-324
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Traditsiooniline ja kriitiline geopoliitika
 • Piirid, territoriaalvaidlused, piiriülene koostöö
 • Setsessionistlikud konfliktid ning tunnustamata riigid
 • Territoriaalsuse ja suveräänsuse küsimused
 • Võimujagamine ja liberaalne rahuloome
 • EL laienemine 
Alar Streimann
Alar Streimann
rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia külalisprofessor
+372 737 5937
Lossi 36-325
Vincent Homburg
Vincentius Martinus Franciscus Homburg
e-valitsemise professor
PhD
+372 737 5937
Lossi 36-325
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • E-government & e-governance
 • Public governance
 • Public service delivery
 • Digital and organizational transformation
 • Policy change
Andrey Makarychev
Andrey Makarychev
regionaalsete poliitikauuringute professor
teaduste doktor
+372 737 6581
Lossi 36-321
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Biopolitics
 • Russian Foreign and Security Policies
 • Regionalism and Federalism
 • EU-Russia Relations
 • Common Neighborhood
 • Arts and Politics
 • Sport Megaevents
Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
poliitikateooria kaasprofessor
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
Lossi 36-327
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • liberalismi, demokraatia, rahvusluse, rahvusriikluse, föderalismi, suveräänsuse, rahvusvahelise rahu ja korra, rahvaste enesemääramise teooriad
 • keskkonnafilosoofia
 • ajaloofilosoofia
 • poliitilise mõtte ajaloo metodoloogia
Helen Eenmaa
Helen Eenmaa
valitsemise ja õiguspoliitika kaasprofessor
PhD (õigusteadus)
Lossi 36-310

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Juhendamisteemad

 • õigus- ja moraalifilosoofia
 • õigusökonoomika
 • tehnoloogiaõigus
 • rahvusvaheline õigus
 • õigus ja areng
Stefano Braghiroli
Stefano Braghiroli
Euroopa õpingute kaasprofessor, Euroopa Liidu - Venemaa uuringute MAÕK programmijuht, Euroopa õpingute magistriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 6581
Lossi 36-321
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Party politics in the European Parliament
 • EU institutions
 • EU member states and party systems
 • Euro-scepticism
 • Populism and far-right radicalism
 • Voting behaviour
 • EU-Turkey relations
 • Comparative politics
   
Martin Mölder
Martin Mölder
politoloogia kaasprofessor, "Poliitika ja valitsemine digiajastul" programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5336
Lossi 36-308
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • poliitilised parteid
 • valimised
 • poliitiline käitumine
 • parteisüsteemid
   
Alar Kilp
Alar Kilp
võrdleva poliitika lektor, riigiteaduste bakalaureuseõppekava programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5312
Lossi 36-318
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • demokraatia
 • ideoloogiad ja väärtuskonfliktid
 • (poliitiline) kodanikuharidus ja haridusteooria (”kuidas inimene õpib”)
 • sotsiaalse reaalsuse konstruktsioon
 • religioon ja poliitika
Raul Toomla
Raul Toomla
rahvusvaheliste suhete lektor
PhD (politoloogia)
+372 737 6583
Lossi 36-308
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusvaheline majandus
 • rahvusvaheline konflikt
 • rahvusvahelised organisatsioonid
 • globaalprobleemid
   
Heiko Pääbo
Heiko Pääbo
Läänemere maade poliitika lektor, Kesk-,Ida-Euroopa, Venemaa, Euraasia uuringute programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5647
Lossi 36-320
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusvahelised suhted Läänemere regioonis
 • Venemaa - Balti riikide suhted
 • Balti riikide välispoliitika
 • kollektiivse mälu poliitika rahvusvahelistes suhetes
 • identiteet rahvusvahelistes suhetes
 • ajalooõpikute analüüs
 • LGBTQ ja poliitika
   
Catherine Helen Gibson
Catherine Helen Gibson
Ida-Euroopa ja Euraasia uuringute lektor
PhD
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Politics of History and Memory
 • History of the Russian Empire, Eastern Europe, and Soviet Union
 • Language policy and politics
 • Theories of nationalism
 • Border studies
 • Qualitative and interpretative research methods
David Beecher
David Ilmar Lepasaar Beecher
poliitiliste ideede ja kultuuriloo lektor
PhD (ajalugu)
+372 737 5335
Lossi 36-415
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
 • Euroopa mõiste ja selle suhe Venemaaga 
 • ülikoolide ja teaduse ajalugu 
 • rahvused ja impeeriumid
 • keel ja võim
 • Nõukogude ajalugu ja kirjanduse teooria
 • maailma/globaalne ajalugu  
 • inimõigused ja üleilmastumine
 • kultuuri- ja mõtteloo teemad
Shpend Kursani
Shpend Kursani
rahvusvaheliste suhete lektor
PhD
Lossi 36-417
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Self-determination and secession
 • State-making
 • International recognition
 • Territorial disputes and conflict
 • Contestation of political authority
 • Political violence and extremism
Rein Toomla
Rein Toomla
võrdleva poliitika õpetaja 0,5 k
MA (politoloogia)
+372 737 5336
Lossi 36-308
Kristina Muhhina
Kristina Muhhina
halduspoliitika teadur
PhD (avalik haldus)
Lossi 36-407
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • kaasaja valitsemine 
 • poliitikakujundamine ja elluviimine 
 • Euroopa naabruspoliitika ja demokraatia edendamine 
 • kvalitatiivsed uurimismeetodid
Leonore Riitsalu
Leonore Riitsalu
käitumusliku poliitikakujundamise teadur 0,5 k
PhD (juhtimisteadus)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • käitumisökonoomika
 • käitumuslik poliitikakujundamine
 • sekkumised käitumise muutmiseks
 • finantshariduse riiklikud strateegiad
 • rahaline heaolu
Edgars Eihmanis
Edgars Eihmanis
võrdleva poliitika teadur
PhD
+372 737 6587
Lossi 36–416
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Comparative political economy
 • Post-socialist capitalism
 • Public policy
 • Economic reforms
 • EU economic governance (European Semester, Recovery and Resilience Facility)
Juhan Saharov
Juhan Saharov
poliitikateooria teadur
PhD (politoloogia)
+372 737 5335
Lossi 36-415
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • poliitikateooria
 • mõisteajalugu
 • sotsiaalsed liikumised 
 • kodanikuühiskond
 • 1989. a revolutsioonid Ida-Euroopas
 • Eesti siirdeperioodi ajalugu ja poliitika
Bogdan Romanov
Bogdan Romanov
e-valitsemise nooremteadur
MA (demokraatia ja valitsemine)
Lossi 36-304
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Online voting usage in democratic and non-democratic regimes
 • Digital governance
 • Political trust and distrust
 • Healthcare-related policymaking and policy analysis
 • Quantitative analysis via Python, R, Stata
 • Machine Learning for classification and forecast
 • Textual data collection and analysis
Tatiana Lupacheva
politoloogia nooremteadur 0,45 k
MA (demokraatia ja valitsemine)
Oliver William Rowe
Oliver William Rowe
politoloogia nooremteadur 0,1 k
Lossi 36-422
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Political theory and intellectual history of self-determination, states, and authority
 • Russian history 1861-1928; intellectual history, Western-Russian relations, early Soviet governance
 • Anarchist thought and action in Europe
Izzet Yalin Youksel
Izzet Yalin Youksel
politoloogia nooremteadur
MA (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)
Azniv Tadevosyan
Azniv Tadevosyan
politoloogia nooremteadur
MA (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)
Lossi 36-422
Sandra Hagelin
Sandra Charlotta Hagelin
politoloogia nooremteadur 0,45 k
MA (Euroopa õpingud)
Lossi 36-422
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Border studies
 • Critical geopolitics
 • EU border-making
 • Interpretive research (especially discourse analysis)
Pirjo Turk
Pirjo Turk
politoloogia nooremteadur
MA (muutuste juhtimine ühiskonnas)
Lossi 36-422
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Kaasjuhendamisteemad
 • sooline võrdõiguslikkus (palgalõhe, võrdne kohtlemine töökeskkonnas)
 • laste- ja perepoliitika
 • töö- ja sotsiaalpoliitika
Akbar Mammadov
Akbar Mammadov
politoloogia nooremteadur
MA (matemaatiline majandusteadus)
Lossi 36-422
Anselm Schmidt
politoloogia nooremteadur 0,1 k
MA (Ida-Lääne uuringud)
Lossi 36-422
Thomas Linsenmaier
Thomas Michael Linsenmaier
analüütik
(politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • EU Foreign Policy
 • External Relations of the European Union
 • European Integration
 • International Relations theory
 • Norms in World Politics
 • Security Politics
   
Annegrete Molloka
Annegrete Molloka
analüütik 0,5 k
MSc (finants- ja kindlustusmatemaatika)
+372 737 6141
Lossi 36-304
Kristel Vits
Kristel Vits
analüütik 0,8 k
MA (rahvusvahelised suhted)
+372 737 5199
+372 5816 0307
Lossi 36-320
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
 • de facto riigid
 • väikeriigid
 • rahvusvaheline konfliktiohjamine.
   
Varje Kuut
Varje Kuut
rahvusvaheliste projektide peaspetsialist 0,75 k
+372 737 6376
Lossi 36-315
Evelyn Pihla
Evelyn Pihla
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 0,8 k
MA (info- ja teadmusjuhtimine)
+372 737 6379
+372 5615 8017
Lossi 36-319
Uta Kührt
Uta Kührt
Erasmuse koordinaator ja projektijuht
MA (kirjalik tõlge)
+372 737 5154
Lossi 36-301
Aigi Hommik
Aigi Hommik
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5583
Lossi 36-301
Linda Liis Tanni
Linda Liis Tanni
rahvusvaheliste üliõpilaste koordinaator 0,5 k
+372 737 5154
Lossi 36-301
Yurii Kondratyk
Yurii Kondratyk
digioskuste projektijuht
MA (poliitika ja valitsemine digiajastul)
+372 737 5198
Lossi 36-328
Mart Alaru
Mart Alaru
teaduskommunikatsiooni spetsialist
MA (etnoloogia)
+372 737 6379
+372 5743 4244
Lossi 36-319
Liisa Talving
Liisa Talving
võrdleva poliitika kaasprofessor (tööleping peatatud)
PhD (politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • valimiskäitumine
 • avalik arvamus
 • euroskeptitsism
 • populism
   
Stefan Dedovic
Stefan Dedovic
e-valitsemise nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine)
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Digital transformation
 • Digital health
 • E-Governance
 • Cross-border e-services
 • Mobile government
 • Digital Identity
Oliivia Võrk
õppekorralduse spetsialist (tööleping peatatud)
MSc (ökosüsteemide tehnoloogia)

Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)

Hector Pagan
Hector Charles Pagan
programmijuht-analüütik 0,5 k
MPA (avalik haldus)
+372 737 6582
Lossi 36-404
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Public/ NGO Management
 • Third Sector (theories/practice)
 • Civil Society
Helena Maripuu
Helena Maripuu
projektijuht 0,44 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36-418
RAKE
Gerly Tamm
projektijuht-analüütik 0,2 k
PhD (psühholoogia)
+372 737 6378
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • käitumuslike sekkumiste disain ja nende efektiivsuse hindamine (sh sotsiaalprogrammide tõhusus)
 • sotsiaalse taju ja kognitiivse kontrolli teemalised uuringud (sh sotsiaalärevuse teema)
 • (poliitilised) uskumused ja otsustamine (baasmehhanismide eksperimentaalsed uuringud)
RAKE
Anneli Saaroja
analüütik
MA (ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine)
+372 737 6373
Lossi 36-329
Keit
Keit Simmulmann
assistent-analüütik
MA (haridustehnoloogia korraldus)
+372 737 6378
Lossi 36-303
Ali Haririan
kujundaja
MSc (inimese ja arvuti interaktsioon)
Lossi 36-419
Anastasiia Turusinova
Anastasiia Turusinova
digiturunduse spetsialist
MA (euroopa liidu - venemaa uuringud)
+372 737 6579
Lossi 36-419
Riin Teugijas
Riin Teugijas
projekti finantskoordinaator
MA (juhtimine ja turundus)
Lossi 36-419
RAKE
Maie Kiisel
analüütik 0,64 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 516 9933 (3399)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Elurikkus avalikus debatis ja inimeste kogemuses (mets, põld, linn)
 • Sekkumiste kavandamine elurikkuse edendamiseks maal ja linnas
 • Energiakogukonna mudelite mitmekesisus ja loomise-arendamise protsessi analüüs
 • Ida-Virumaa elanike valmidus renoveerida elamuid
Mari Puniste
projektijuht 0,5 k
MA (rahvusvahelised suhted)
Lossi 36-418
Hanna Laius
Hanna Laius
projektijuht
MSc (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine)
Lossi 36-419
Maria Kristiina Prass
projekti kommunikatsioonispetsialist 0,35 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36-419
Anne Reino
Anne Reino
majandusteaduskonna juhataja
PhD (majandusteadus)
+372 737 6370
Narva mnt 18–4107
Kertu Lääts
Kertu Lääts
asejuhataja õppe alal
PhD (majandusteadus)
+372 737 6338
Narva mnt 18–4023
Kadri Ukrainski
Kadri Ukrainski
asejuhataja teaduse alal, ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise MA programmijuht, programmijuht
PhD (majandusteadus)
magistriõppekava "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises"
Narva mnt 18–4016
Ott Pärna
Ott Pärna
külalisprofessor 0,7 k
PhD (majandusteadus)
Narva mnt 18–4012
Kalev Kaarna
Kalev Kaarna
CDL-Estonia turundusjuht
MA (majandusteadus)
Narva mnt 18–4029
Ermo Tikk
Ermo Tikk
CDL-Estonia administratiivjuht
Narva mnt 18-4022
Katrin Tamm
Katrin Tamm
CDL-Estonia programmijuht
MA (majandusteadus)
+372 737 6116
+372 525 0624
Narva mnt 18–4029
Artur Kamberg
Artur Kamberg
CDL-Estonia ettevõtlussuhete peaspetsialist
Narva mnt 18-4022
Kertu Tombak
Kertu Tombak
CDL-Estonia ettevõtlussuhete peaspetsialist
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Narva mnt 18-4022
Karin Liikane
Karin Liikane
täiendusõppe programmijuht
737 6606
Teatri väljak 3-305, Tallinn
Andres Vaher
Andres Vaher
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
+372 5558 7359
Narva mnt 18–4106
Trabskaja
Iuliia Trabskaia
innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimise MA programmijuht
PhD (majandusteadus)
+372 737 6330
Narva mnt 18-4048
Ülle Pärl
Ülle Pärl
kaasaegse finantsjuhtimise magistriõppe programmijuht
PhD (majandusteadus)
+372 737 6338
Eve Parts
Eve Parts
majandusteaduse doktoriõppe programmijuht, sotsiaalteaduste doktoriõppe majandusteaduse eriala juht
PhD (majandusteadus)
+372 737 6374
Jaan Masso
Jaan Masso
matemaatilise majandusteaduse magistriõppe programmijuht
PhD (majandusteadus)
+372 737 6395
Kadi Timpmann
Kadi Timpmann
majandusteaduse bakalaureuseõppe programmijuht
MA (majandusteadus)
+372 737 6340
Narva mnt 18–4015
Eva Liias
Eva Liias
tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringute MA programmijuht
PhD
Narva mnt 18–4036
Kristian Pentus
Kristian Pentus
turunduse ja finantsjuhtimise magistriõppe programmijuht, kaasaegse majanduse magistriõppe programmijuht, kaasaegse turunduse magistriõppe programmijuht
MA (majandusteadus)
+372 737 6321
Narva mnt 18–4032
Krista Jaakson
Krista Jaakson
strateegilise juhtimise magistriõppe programmijuht
PhD (majandusteadus)
+372 737 6329
Narva mnt 18–4049
Diana Eerma
Diana Eerma
ettevõttemajanduse bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (majandusteadus)
+372 737 6344
Ülle Maidla
Ülle Maidla
teaduskorralduse spetsialist
+372 737 6342
Narva mnt 18–4043
Tiia Haldma
Tiia Haldma
asjaajamiskorralduse spetsialist
+372 737 6320
Narva mnt 18-4043
Selje Seeba
Selje Seeba
õppetöö koordinaator (sessioonõpe)
+372 737 6313
+372 509 8648 (6313)
Narva mnt 18–4110
Anneli Kütt
Anneli Kütt
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6318
Narva mnt 18–4002
Kersti Kurri
Kersti Kurri
õppekorralduse spetsialist (sessioonõpe)
+372 737 6313
Narva mnt 18–4110
Maris luhamets
Maris Luhamets
rahvusvahelise õppe spetsialist
MA (kasvatusteadused)
+372 737 6317
Narva mnt 18–4002
Herly Parve
Herly Parve
raamatukoguhoidja 0,8 k
+372 737 6325
Narva mnt 18–1015
Liina Käärst
Liina Käärst
CDL-Estonia programmi koordinaator
+372 737 6369
Narva mnt 18–4029

Madli Vaher
Madli Vaher
turundusspetsialist (tööleping peatatud)
MA (juhtimine ja turundus)

Ettevõtluse õppetool

Mervi Raudsaar
Mervi Raudsaar
õppetooli juhataja, ettevõtluse kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
+372 737 6362
Narva mnt 18-4042
Trabskaja
Iuliia Trabskaia
ettevõtluse kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6330
Narva mnt 18–4048
Juta Jaani
Juta Jaani
ettevõtluspedagoogika nooremlektor 0,2 k
MA (pedagoogika)
+372 737 5641
Narva mnt 18–4046
Anneli Lorenz
Anneli Lorenz
ettevõtluse nooremlektor
mag (koolikorraldus)
+372 737 6315
+372 520 7062 (6315)
Narva mnt 18–4041
Merike Kaseorg
Merike Kaseorg
ettevõtluse nooremlektor
MBA (ärijuhtimine)
+372 737 6330
Narva mnt 18–4048
Aivar Pere
Aivar Pere
ettevõtluse nooremlektor 0,8 k
+372 515 8498
Narva mnt 18-4048
Piia Vettik-Leemet
Piia Vettik-Leemet
ettevõtluse nooremlektor
MBA (ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine)
+372 737 5641
Narva mnt 18–4046

Juhtimise õppetool

Kurmet Kivipõld
Kurmet Kivipõld
õppetooli juhataja, juhtimise kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6334
+372 503 8456 (6334)
Narva mnt 18–4053
Maaja Vadi
Maaja Vadi
juhtimise professor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6323
+372 551 2855 (6323)
Narva mnt 18-4051
Anne Reino
Anne Reino
juhtimise kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6370
Narva mnt 18-4107
Krista Jaakson
Krista Jaakson
juhtimise kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6329
Narva mnt 18–4049
Kulno Türk
Kulno Türk
emeriitprofessor 0,6 k
knd (majandusteadus)
+372 503 6542
Narva mnt 18–4053
Anne Aidla
Anne Aidla
juhtimise lektor 0,7 k
PhD (majandusteadus)
+372 737 6334
Narva mnt 18–4053
Endel Hango
Endel Hango
juhtimise nooremlektor (tööleping peatatud) 0,5 k, juhtimise nooremteadur 0,66 k
Narva mnt 18–4052

Majanduse modelleerimise õppetool

Lenno Uusküla
Lenno Uusküla
makroökonoomika kaasprofessor 0,25 k
PhD
+372 737 6348
Narva mnt 18-4017
Jaan Masso
Jaan Masso
rakendusökonomeetria kaasprofessor 0,9 k
PhD (majandusteadus)
+372 737 6395
Narva mnt 18–4021
Eneli Kindsiko
Eneli Kindsiko
kvalitatiivuuringute kaasprofessor 0,5 k
PhD (majandusteadus)
+372 737 6346
Narva mnt 18–4018
Tiiu Paas
Tiiu Paas
emeriitprofessor 0,5 k
knd (majandusteadus)
+372 737 6341
Narva mnt 18–4019
Hakan Eratalay
Mustafa Hakan Eratalay
ökonomeetria lektor 0,5 k
PhD (majandusteadus)
+372 737 6347
Narva mnt 18–4020
Helen Poltimäe
Helen Poltimäe
majanduse modelleerimise lektor 0,6 k
PhD (majandusteadus)
+372 737 6346
Narva mnt 18–4018
Liisi Roosaar
Liis Roosaar
majanduse modelleerimise lektor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6341
Narva mnt 18–4019
Luca Alfieri
Luca Alfieri
külalislektor 0,5 k
MA (Local Developments, Cooperation, International Markets)
+372 737 6348
Narva mnt 18–4017
Bianka Plüschke-Altof
Bianka Plüschke-Altof
kvalitatiivuuringute lektor 0,25 k
PhD (majandusteadus)
+372 737 6348
Narva mnt 18–4017
Merilen Laurimäe
Merilen Laurimäe
majandusteaduse nooremteadur
MA (riigimajandus ja majanduspoliitika)
Narva mnt 18–4017
Margrit Kärp
Margrit Kärp
ärijuhtimise nooremteadur 0,8 k
MBA (teenuste disain ja juhtimine)
+372 445 0534
Narva mnt 18
Elchin Aghazada
Elchin Aghazada
majandusteaduse nooremteadur
MA (innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine)
Narva mnt 18
Eve Mägi
ärijuhtimise nooremteadur
MA (koolikorraldus)
Narva mnt 18
Ilona Pavlenkova
Ilona Pavlenkova
majanduse modelleerimise nooremteadur 0,6 k
MA (innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine)
Jan Bednorz
Jan Bednorz
majandusteaduse nooremteadur
MSc (rahvusvaheline äri ja juhtimine)
Narva mnt 18–4017

Majandusteooria õppetool

Anneli Kaasa
Anneli Kaasa
õppetooli juhataja, majandusteaduslike sotsiaal- ja kultuuriuuringute professor
PhD (majandusteadus)
+372 737 5842
Narva mnt 18-4040
Eve Parts
Eve Parts
majandusteooria kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6374
Narva mnt 18–4039
Riia Eratalay
majandusteooria lektor 0,7 k
PhD (majandusteadus)
+372 737 5841
Narva mnt 18–4047
Raul Omel
Raul Omel
majandusteooria nooremlektor
+372 737 5841
Narva mnt 18-4047

Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool

Kertu Lääts
Kertu Lääts
õppetooli juhataja, majandusarvestuse kaasprofessor 0,8 k
PhD (majandusteadus)
+372 737 6338
Narva mnt 18–4023
Peeter Peda
Peeter Peda
külalisprofessor
PhD (majandusteadus)
Narva mnt 18–4024
Priit Sander
Priit Sander
rahanduse kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
Narva mnt 18-4025
Ülle Pärl
Ülle Pärl
majandusarvestuse kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6338
Narva mnt 18–4023
Naire Nurmet
Maire Nurmet
rahanduse lektor 0,5 k
PhD (põllumajandusraamatupidamine ja rahandus)
+372 5383 7779
Narva mnt 18-4025
Mariia Chebotareva
Mariia Chebotareva
majandusarvestuse nooremlektor 0,5 k
PhD (majandusteadus)
Narva mnt 18–4025
Ulvi Sloog
Ulvi Sloog
majandusarvestuse õpetaja 0,5 k
MBA (ärijuhtimine)
Narva mnt 18-4023
Elina Paemurru
Elina Paemurru
ärijuhtimise nooremteadur
MA (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Narva mnt 18

Rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetool

Priit Vahter
Priit Vahter
õppetooli juhataja, rakendusliku majandusteaduse professor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6336
Narva mnt 18-4035
Urmas Varblane
Urmas Varblane
akadeemik, rahvusvahelise ettevõtluse professor
knd (majandusteadus)
+372 737 6361
+372 502 2362 (6361)
Narva mnt 18–4030
Tiia Vissak
Tiia Vissak
rahvusvahelise ettevõtluse kaasprofessor, sotsiaalteaduste doktoriõppe ärijuhtimise eriala juht
PhD (majandusteadus)
+372 737 6332
Narva mnt 18-4031
Oliver Lukason
Oliver Lukason
rahvusvahelise ettevõtluse ja rahanduse kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
Narva mnt 18-4037
Liina Joller-Vahter
Liina Joller-Vahter
külalisteadur
PhD (majandusteadus)
+372 737 6336
Narva mnt 18–4035
Amaresh Kumar Tiwari
Amaresh Kumar Tiwari
külalisteadur
PhD (majandusteadus)
+372 737 6374
Narva mnt 18–4036
Karl Erik Õim
Karl Erik Õim
rahvusvahelise ettevõtluse nooremteadur
MA (ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine)
Narva mnt 18
Marcus Marmor
Marcus Marmor
majandusteaduse nooremteadur
MSc (raamatupidamine, auditeerimine ja kontroll)
Narva mnt 18–4017

Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool

Kadri Ukrainski
Kadri Ukrainski
õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor
PhD (majandusteadus)
Narva mnt 18–4016
Diana Eerma
Diana Eerma
majanduspoliitika kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6344
Narva mnt 18-4014
Jüri Sepp
Jüri Sepp
emeriitprofessor 0,25 k
knd (majandusteadus)
+372 737 6343
+372 511 1144 (6343)
Narva mnt 18–4016
Kadi Timpmann
Kadi Timpmann
avaliku sektori ökonoomika nooremlektor 0,8 k
MA (majandusteadus)
+372 737 6340
Narva mnt 18-4015
Heli Valtna
Heli Valtna
külalisteadur 0,6 k
PhD (füüsika)
+372 5691 5519
Narva mnt 18–4013
Toghrul Pashabayli
Toghrul Pashabayli
majandusteaduse nooremteadur
MA (innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine)
Narva mnt 18–4013

Turunduse õppetool

Kristian Pentus
Kristian Pentus
õppetooli juhataja, turunduse nooremlektor
MA (majandusteadus)
+372 737 6321
Narva mnt 18-4032
Liudmyla Dorokhova
Liudmyla Dorokhova
külalisprofessor 0,6 k
knd (farmaatsiateadused)
+372 737 6321
Narva mnt 18–4032
Andres Kuusik
Andres Kuusik
turunduse professor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6321
Narva mnt 18–4032
Tanel Mehine
Tanel Mehine
turunduse nooremlektor
MA (majandusteadus)
+372 737 6321
Narva mnt 18–4032
Kerli Ploom
Kerli Ploom
turunduse nooremlektor (tööleping peatatud) 0,6 k, turunduse nooremteadur 0,4 k
MA (majandusteadus)
+372 737 6321
Narva mnt 18–4032
Psühholoogia instituudi töötaja Marika Rauk
Marika Rauk
õppejuht, eksperimentaalpsühholoogia lektor, programmijuht
knd (psühholoogia)
+372 737 5913
Näituse 2–209
Kadri Arumäe
tervisekäitumise teadur
PhD (psühholoogia)
Näituse 2-212
Helo Liis Soodla
isiksuse- ja kliinilise psühholoogia nooremteadur 0,5 k
MA (psühholoogia)
Näituse 2-116
Kadi Reintam
kliinilise psühholoogia nooremteadur
MA (psühholoogia)
Mai-Liis Liiser
eksperimentaalpsühholoogia nooremteadur 0,8 k
MA (psühholoogia)
Maris Vainre
heaolu-uuringute peaspetsialist
MA (psühholoogia)
Näituse 2-116
Psühholoogia instituudi töötaja Aire Leppik
Aire Leppik
eksperimentaalpsühholoogia laborant 0,5 k
PhD (liikumis- ja sporditeadused)
Psühholoogia instituudi töötaja Signe Reppo
Signe Reppo
täienduskoolituse programmijuht 0,8 k
MA (organisatsioonikäitumine)
+372 737 5959
+372 520 1846
Näituse 2–211
Eva Jänes
õppekorralduse spetsialist 0,75 k
MA (inglise keel ja kirjandus)
+372 737 5908
Näituse 2–210
Psühholoogia instituudi töötaja Kertu Ird
Kertu Ird
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5903
Näituse 2–211
Tuule Grolig
õiguspsühholoogia teadur (tööleping peatatud)
PhD (psühholoogia)

Üldosakond

Üldosakonna Tartu osakond

Peep Pruks
Peep Pruks
projektijuht 0,8 k
PhD (õigusteadus)
+372 510 5511
Näituse 20-215
Mari-Liis Lipstok
Mari-Liis Lipstok
täiendusõppe programmijuht, õigusteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht
+372 737 6061
+372 529 4599 (6061)
Näituse 20-306
Aive Suik
Aive Suik
konverentsikorralduse ja välissuhtluse spetsialist
+372 737 5386
Näituse 20-306

Täiendusõpe

Kadi Riive
Kadi Riive
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
MBA (ärijuhtimine (juhtimine ja turundus))
+372 737 6040
Näituse 20–213
Ave Tiisler
Ave Tiisler
õppekorralduse spetsialist
avalik õigus
+372 737 5977
Näituse 20-313

Avalik ja karistusõigus

Merike Vellend
Merike Vellend
õppekorralduse spetsialist
eraõigus
+372 737 6066
Näituse 20–318

Eraõigus

Erika Anna Kaldvee
Erika Anna Kaldvee
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6065
Näituse 20–303

Infotehnoloogiaõigus

Sille Avalo
raamatukoguhoidja
MA (infokorraldus)
+372 737 5993
Näituse 20
Katri Holst
Katri Holst
õppekorralduse spetsialist
doktoriõpe
+372 737 6062
Näituse 20–213

Doktoriõpe

Maiu Salmistu
Maiu Salmistu
õppekorralduse spetsialist
mag (kirjalik tõlge)
sessioonõpe
+372 737 5397
Näituse 20–118

Sessioonõpe, tunniplaanid

Sirli Soomlais
Sirli Soomlais
õppekorralduse spetsialist
päevaõpe
+372 737 5390
Näituse 20–118

Päevaõpe

Anette Aav-Büth
Anette Aav-Büth
IT-õiguse projektijuht (tööleping peatatud)
MA (õigusteadus)
Sille Dammann
Sille Dammann
õppekorralduse spetsialist (tööleping peatatud)

Infotehnoloogiaõigus

Üldosakonna Tallinna osakond

Elizabeth Teodora Kasa Malksoo
Elizabeth Teodora Kasa Malksoo
prantsuse õiguskeele õpetaja, MAÕP "Rahvusvaheline õigus ja inimõigused" programmijuht
Mari Kamp
infotehnoloogia peaspetsialist
Kaarli pst 3, Tallinn
Mari-Liis Lipstok
Mari-Liis Lipstok
õigusteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuhi kt
+372 737 6061
+372 529 4599 (6061)
Ille Peek
Ille Peek
õppekorralduse spetsialist
mag. iur. (õigusteadus)
+372 627 1871
+372 501 8333 (3871)
Kaarli pst 3-216, Tallinn

Rahvusvaheline õigus ja inimõigused õppekava, VÕTA

Terje Hannus
Terje Hannus
raamatukoguhoidja
+372 627 1896
Kaarli pst 3-109, Tallinn
Kerli Mangelsoo
Kerli Mangelsoo
õppekorralduse spetsialist
avalik õigus
+372 627 1886

Avalik ja karistusõigus

Triin Metsallik
Triin Metsallik
õppekorralduse spetsialist
eraõigus
+372 627 1883
Kaarli pst 3-304, Tallinn

Eraõigus

Piret Murel
Piret Murel
õppekorralduse spetsialist
magistri sessioonõpe
+372 627 1880
Kaarli pst 3-202, Tallinn

Magistriõpe, stipendiumid, praktikad

Lehte Leesik
Lehte Leesik
õppekorralduse spetsialist
bakalaureuse päevaõpe, rahvusvaheline õigus ja inimõigused
+372 627 1892
Kaarli pst 3–202, Tallinn

Bakalaureuse päevaõpe, rahvusvaheline õigus ja inimõigused õppekava

Merle Ojasalu
Merle Põlder
õppekorralduse spetsialist
bakalaureuse sessioonõpe
+372 6271 874
Kaarli pst 3–203, Tallinn

Bakalaureuse sessioonõpe, täiendusõpe, tunniplaanid

Avaliku õiguse osakond

Tartu osakond

Tallinna osakond

Karistusõiguse osakond

Tartu osakond

Tallinna osakond

Eraõiguse osakond

Tartu osakond

Tallinna osakond

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Ragne Kõuts-Klemm
instituudi juhataja, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 5346 0357 (3197)
Lossi 36–211

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • meediakasutus
 • meediasüsteemid
 • ajakirjandus

 

Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Karin Saarepuu
administratiivjuht, tugiosakonna juhataja
+372 552 2125
Lossi 36–211
üti
Andra Siibak
asejuhataja teadus- ja arendustöö alal, meediauuringute professor, meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppekava programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–208

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • meedia ja kommunikatsiooniteadused

 

Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Veronika Kalmus
sotsioloogia professor, sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (sotsioloogia)
+372 737 6591
+372 5662 3583 (3189)
Lossi 36-219

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • meediastumine, andmestumine, platvormistumine ja AI
 • sotsiaalsed muutused 
 • sotsiaalsed ja meediapõlvkonnad
 • sotsialiseerumine, haridus ja kasvatus 
 • digi- ja meediapädevus 
 • väärtushinnangud ja vaimsed struktuurid
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Halliki Harro-Loit
ajakirjanduse professor
Dr. rer. pol. (poliitikateadused)
+372 737 5189
+372 506 6826 (5189)
Lossi 36-222

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • online ajakirjandus
 • meedia ja kommunikatsiooni ajalugu
 • kommunikatsiooni õigus, eetika ja poliitika
 • meedia diskursuse analüüs 
 • meediaõigus ja kommunikatsioonieetika
 • meediaharidus ja õppekava
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Triin Vihalemm
kommunikatsiooniuuringute professor, magistriõppekava Muutuste juhtimine ühiskonnas programmijuht
PhD (massikommunikatsioon)
+372 504 5720 (3194)
Lossi 36–202

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • sotsiaalne identiteet, etnilised suhted, keelesotsioloogia 
 • transitsioonikultuur
 • riski-, tarbimis- ja tervisekommunikatsioon
 • meediakasutuse praktikad
 • kommunikatsioonipraktikad organisatsioonis
 • kommunikatsioonikampaaniad
ÜTI
Jean Pierre Lambert Wilken
külalisprofessor
PhD (sotsiaalteadused)

Teadusprofiil

Uurimissuunad:
 • suhtepõhine sotsiaaltöö
 • kogukondade arendamine
 • sotsiaalne kaasatus
 • kogemuslik teadmine
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Dagmar Kutsar
sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (psühholoogia)
+372 737 5951
Lossi 36–410

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • sotsiaalne heaolu (vaesus, sotsiaalne tõrjutus, sotsiaalne stress)
 • perekonna- ja lapsepõlveuuringud
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Sten Hansson
kommunikatsiooniuuringute kaasprofessor
PhD
Lossi 36–223

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • valitsuskommunikatsioon
 • riski- ja kriisikommunikatsioon
 • avaliku kommunikatsiooni kriitiline analüüs
   
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Maria Murumaa-Mengel
meediauuringute kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–414

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • digimeediapädevused
 • veebiriskid ja -võimalused
 • häbistamine veebis
 • sisuloojatega seonduv veebikultuur
 • lapsed ja noored
 • loovuurimismeetodid
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Mare Ainsaar
sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
+372 737 5936
+372 517 8132
Lossi 36–411

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • heaolu-uuringud
 • võrdlev perepoliitika, võrdlev sotsiaalpoliitika
 • sündimuskäitumine, rändekäitumine, rahvastiku prognoosid
 • sotsioloogiliste uuringute metodoloogia
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Judit Strömpl
sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
+372 737 5928
+372 5801 6361 (5928)
Lossi 36–410

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • lapse õigused ja heaolu
 • traumateadlik asendushooldus
 • tundlikud teemad
 • riskitingimustes lapsed ja noored
 • hälbiva käitumise sotsioloogia
 • kvalitatiivsed uurimismeetodid
Mai Beilmann
empiirilise sotsioloogia kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
Lossi 36–412
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Uurimissuunad:
 • laste- ja noorteuuringud 
 • lapse- ja teismeea heaolu ja haavatavus  
 • noorte kodanikuosalus  
 • noorsootöö ja NEET-noored 
 • sotsiaalne kapital ja üldistatud usaldus  

 

Dekaanikandidaat Margit Keller
Margit Keller
sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 506 2801 (5901)
Lossi 36–202

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • igapäevaelu sotsiaalsed praktikad ja nende muutumine 
 • sotsio-tehniliste süsteemide siire
 • kestlik areng ja tarbimisühiskond
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Marju Himma
ajakirjandusuuringute kaasprofessor, MAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 5341 0997 (6119)
Lossi 36–107

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • ajakirjanduse tööpraktikad ja oskused
 • ajakirjanduse digitaliseerumine
 • noorte meediatarbimine
 • teaduskommunikatsioon
 • infohäirete seos ajakirjanduse ja teaduskommunikatsiooniga
Toomas Saarsen
infoprotsesside analüüsi lektor 0,9 k, MAÕK "Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs" programmijuht
PhD (informaatika)
Lossi 36–220

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • protsesside modelleerimine ja juhtimine
   
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Krista Lepik
infoteaduse lektor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 5955
+372 5883 7388 (7388)
Lossi 36–209

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • raamatukogude ja muuseumide kommunikatsioon ning kogukondade arendamine
 • teadmustöötajate töö kiireneva ajaga ühiskonnas
 • infopädevuse arengud, sh infoteaduslik vaade tekstirobotite kasutamisele kirjalikes üliõpilastöödes
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Dagmar Narusson
kogukonnatöö lektor 0,5 k, sotsiaalse innovatsiooni teadur 0,5 k
PhD (sotsioloogia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • kogukondade arendamine ja suhete dünaamikad kogukondades
 • avatud dialoog vaimse tervise valdkonnas
 • personaalne taastumine vaimse tervise valdkonnas
 • kogemusteadmine kõrghariduses
 • ökokogukonnad
 • kestlikkus
Karen-Pauliin Konks
sotsiaalse heaolu nooremlektor 0,5 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Lossi 36–226
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Merle Linno
sotsiaalse heaolu nooremlektor, kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu programmijuht
mag (sotsiaaltöö)
Lossi 36–226

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • lastekaitse, laste väärkohtlemine
üti
Marii Kangur
praktilise ajakirjanduse nooremlektor 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Merilyn Säde
praktilise kommunikatsiooni nooremlektor 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Kertu-Kätlin Käis
praktilise kommunikatsiooni õpetaja 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36–225
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Oliver Nahkur
sotsiaalse heaolu uuringute teadur
PhD (sotsioloogia)
Lossi 36–412
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Uurimissuunad:
 • sotsiaalsete indikaatorite uuringud, sh riikidevaheliste võrdlusuuringute perspektiivis
 • elukvaliteedi, õnnelikkuse ja heaolu uuringud, sh vaimne tervis
 • lapse heaolu ja haavatavuse uuringud
 • vägivald ja konfliktid ühiskonnas
 • kaasav kriisihaldus, sh mitteformaalne vabatahtlikkus
 • tervishoiu uuringud
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Avo Trumm
infojuhtimise ja -analüüsi teadur
PhD (sotsioloogia)
+372 737 5929
Lossi 36–226

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • sotsiaalsete muutuste mõju leibkondade majanduslikule ja sotsiaalsele toimetulekule siirdeühiskonnas: vaesus, sotsiaalne tõrjutus ja ühiskonna sidusus
 • sotsiaalpoliitiline analüüs, sotsiaalpoliitika hindamine
 • Eesti sotsiaalkaitse süsteemi areng, sotsiaalhoolekande efektiivsus
ÜTI
Signe Opermann
meediasotsioloogia teadur
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 6592
+372 5647 7951
Lossi 36–220
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Uurimissuunad:
 • meediakasutus ja -repertuaarid
 • meediastumine ja platvormistumine
 • sotsiaalsed ja meediapõlvkonnad
 • digipädevus
 • tulevikuharidus
Ebe Pilt
kommunikatsiooniuuringute nooremteadur
MA (kommunikatsioon)
Lossi 36

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • teadusinfo praktilised kommunikatsiooniprotsessid meediastunud keskkonnas
 • uued teaduskommunikatsiooni formaadid (sh dialoogilise ja arutleva teaduskommunikatsiooni mudelid)
Maia Klaassen
meediapädevuse nooremteadur, "Desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus" programmijuht
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 554 5559
Lossi 36–414

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • meediapädevus
 • infohäired: desinformatsioon ja infovastupidavus
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Kadi Kass
kogukonnatöö nooremteadur
MA (kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu)
Lossi 36–226

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • vaimse tervise raskustega inimesed
 • kogukondade arendamine 
 • sotsiaalne heaolu 
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Sten Torpan
kriisisotsioloogia nooremteadur 0,7 k
MA (sotsioloogia)
Lossi 36–223

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • riski- ja kriisikommunikatsioon
 • ühiskondlikud müüdid
 • väärinfo
 • infokorratus
 • tsiviilkaitse
 • riigikaitseuuringud 
Ida Joao-Hussar
kogukondade arendamise nooremteadur
MA (kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu)
Lossi 36-412

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • sotsiaalne ja kogukondlik heaolu
 • riski- ja kriisisotsioloogia, kriisihaldus
Ingeliis Siimsen
riskisotsioloogia nooremteadur
MA (ühiskonna ja infoprotsesside analüüs)
üti
Kaarel Lott
digimeedia uuringute nooremteadur
MSc (Media and Communication Studies)
Lossi 36-414
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Uurimissuunad:
 • digikultuur
 • veebipõhine häbistamine
 • võrgustunud misogüünia
 • sotsiaalsed normid internetis
 • digimeediapädevused
Valeri Nuust
Valeri Nuust
loovmeetodite õpetaja (tööleping peatatud) 0,3 k, loovmeetodite nooremteadur 0,5 k, MA "Juhtimis- ja digikommunikatsioon" programmijuht
MA (ajakirjandus)
Lossi 36-211

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • loova kirjutamise avaldumine eesti ajakirjanduses
Regina Lapp
projekti finantsjuht
MA (organisatsiooni infotöö)
Alar Suija
stuudio juhataja
+372 737 5188
+372 507 1737 (3199)
Lossi 36–107
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Liina-Mai Tooding
vanemkonsultant 0,5 k
knd (filosoofia)
+372 737 5932
+372 527 4712
Lossi 36–413
Tartu Ülikool
Virge Näkk
õppekorralduse peaspetsialist 0,7 k
+372 737 5935
Lossi 36–213
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Nele Nemvalts
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5355
Lossi 36–217
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Maio Vaniko
raamatukoguhoidja
+372 737 5940
+372 516 0059
Lossi 36-316
Häli Tarum
sotsiaalpoliitika konsultant 0,75 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Lossi 36–226
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Inger Klesment
projekti kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
Lossi 36–414
üti
Riina Gendrikson
töökorralduse ja teaduskoostöö spetsialist
MA (inglise keel ja kirjandus)
Lossi 36–227
Gea Kiisk
õppekorralduse spetsialist 0,8 k
+372 737 6593
Lossi 36–212
Auli Kivistik
projekti ja eelarve spetsialist
+372 737 6157
Lossi 36–212
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Darja Maskin
kommunikatsioonispetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 6594
Lossi 36–227
üti
Ave Kovaljov
sotsioloogia lektor (tööleping peatatud)
PhD (sotsioloogia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • ebavõrdsus tööturul (sooline, hariduslik jne)
 • ebavõrdsus tervises ja ligipääsus tervishoiule
 • ebavõrdsuse kandumine ühest põlvkonnast teise
   
Tartu Ülikool
Ene Selart
ajakirjanduse ajaloo nooremlektor (tööleping peatatud) 0,5 k
mag (konverentsitõlge)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • Eesti ajakirjanduse ja kommunikatsiooni ajalugu
 • Eesti ja Jaapani suhted
 • Jaapani kaasaegne ühiskond
 • Jaapani ajalugu

Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus

Indrek Reimand
Indrek Reimand
direktor
PhD (optika ja spektroskoopia)
+372 740 1901
Raekoja plats 2–212
Foto on dekoratiivne
Piret Kärtner
õppedirektor
mag (koolikorraldus)
+372 740 1903
+372 5622 2051
Raekoja plats 2–211
Kaja Karo
Kaja Karo
kommunikatsioonijuht
MA (religiooniantropoloogia)
+372 740 1923
+372 505 3468 (3468)
Raekoja plats 2–206

Eesti keele osakond

Elvira Küün
Elvira Küün
osakonna juhataja, eesti keele nooremlektor
MA
+372 740 1931
+372 516 5539
Raekoja plats 2–220
Aime Jaagus
Aime Jaagus
eesti keele õpetaja 0,5 k
+372 740 1932
Raekoja plats 2–220
Merju Lomp
Merju Lomp-Alev
eesti keele õpetaja
MA (eesti keel)
+372 740 1926
Raekoja plats 2–220
Maarja Hein